De Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de onderwatergondel. Dit is een onderdeel van een onderwater-experience i.o. in de Oosterschelde.

De Zeeuwse Oosterschelde is bij duikers al een bekende en gewaardeerde duiklocatie. Er liggen, volgens ondernemers en overheden, kansen deze toeristisch recreatieve deelmarkt verder te ontwikkelen. Met de duikgondel komt de beleving van de onderwaterwereld binnen bereik van een nieuwe doelgroep.

Ingenieursbureau Walhout Civil gaat aan de slag met onderzoekers en studenten van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, de HZ University en de TU Delft voor de verkenning van potentiële locaties aan de Oosterschelde.

De aanleiding

"De flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zónder nat te worden, hoe fantastisch zou dat zijn! Het ontdekken van de onderwaterwereld van de Oosterschelde is op dit moment enkel weggelegd voor duikers. Initiatiefnemers van Duik in Zeeland vinden het tijd dat hier verandering in komt. Met de bouw van een onderwater gondel wordt de onderwaterwereld van de Oosterschelde voor iedereen toegankelijk. Is dit leuke idee ook haalbaar?"

De uitwerking

Ingenieursbureau Walhout Civil geeft op haar website een omschrijving van het concrete product:

De onderwatergondel is een op- en neer bewegende duikkamer (onderwaterlift) die bezoekers die bezoekers 5 meter onder het water zal brengen. In de gondel nemen ongeveer 25-30 personen plaats achter waterdrukbestendige ramen. Hierdoor krijgen de bezoekers een unieke gelegenheid om kennis te nemen van het rijke onderwaterleven. We noemen deze vernieuwende vorm van onderwaterbeleving 'aquatoerisme', een pril, uitdagend en innovatieve vorm van ecotoerisme.

Het oogmerk is dat de gondel onderdeel zal gaan uitmaken van een Onderwater Experience Center dat zich richt op 'wonen, leven, werken en recreëren onder water in de verre toekomst'.

Toeristisch recreatieve potentie

Voordat het innovatieve plan ten uitvoer wordt gebracht vindt er eerst een haalbaarheidsonderzoek plaats. Binnen dit onderzoek brengt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onder andere het toeristisch potentieel en het maatschappelijke draagvlak nader in beeld. Het toeristisch potentieel wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een marktanalyse waarbij wordt ingegaan op de verschillende kansrijke doelgroepen (zowel bezoekers als inwoners van Zeeland) en de wensen en verwachtingen die zij hebben ten aanzien van een toeristische attractie in het algemeen en een beleving van de onderwaterwereld in het bijzonder. De marktanalyse wordt uitgevoerd door enerzijds een analyse van bestaande onderzoeksgegevens, anderzijds door een bevraging van bezoekers en inwoners van Zeeland middels het Fan van Zeeland-panel. Studenten van HZ University of Applied Sciences hebben al verkennend onderzoek gedaan naar onderwaterattracties over de hele wereld en naar de belevingen en verwachtingen van bezoekers.

Meer informatie:

www.kenniscentrumtoerisme.nl

www.walhoutcivil.com