Op de persconferenti van 13 april werd bekend gemaakt dat de huidige coronamatregelen nog minstens t/m 28 april van kracht blijven. Met een openingsplan wil de regering de bedrijven en samenleving perspectief bieden op verdere normalisering.

Koninklijke Horeca Naderland was de eerste brancheorganisatie die van zich liet horen: "Versoepelingen blijven opnieuw uit, openingsplan onvoldoende voor horeca."

Openingsplan: eerste stap

In de eerste stap in het openingsplan:

  •     gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden;
  •     vervalt de avondklok; en
  •     mag iemand 2 mensen thuis ontvangen in plaats van 1.

Dit kan op z’n vroegst 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april wordt bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden.

Openingsplan: vervolgstappen

Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd. Welke maatregelen vanaf wanneer worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, zie je ook in dit overzicht van het openingsplan.

Meer informatie: Rijksoverheid - openingsplan

Onbegrip bij de horecasector

Brancheorganisatie Koninklijke horeca Nederland (KHN) is, zoals gebruikelijk, snel met een reatie op de persconferentie. Zij pleiten al langer voor de veilige heropening van, op z'n minst, de terassen.

Uit het persbericht van KHN:

Nadat er vorige week even sprake leek van een lichtpuntje, is dit nieuws opnieuw uitermate teleurstellend voor horecaondernemers én een gemiste kans voor het kabinet. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is van mening dat de horeca júist een rol kan spelen in het terugdringen van het virus, doordat in de horeca iedereen veilig én op afstand kan samenkomen. Het zojuist gepresenteerde openingsplan, is niet waarop KHN hoopte en niet in lijn met de door KHN voorgestelde horecaroutekaart. Voor de komende vier maanden ziet het er nog niet gunstig uit voor de horeca. KHN pleit daarom opnieuw voor versoepelingen volgens de KHN-routekaart.

De horeca is er klaar voor

De horeca kan én wil echt veilig en verantwoord open, zonder dat dit ten koste gaat van de volksgezondheid. KHN geeft al maanden aan dat er meer mogelijk is en dat de terrassen veilig open kunnen. Recent onderzoek toont dit ook aan. Er zijn volop mogelijkheden om de heropening van de horeca te realiseren met behulp van de KHN-routekaart, een coronaprotocol en een recent met het kabinet opgesteld afsprakenkader met betrekking tot terrassen.

KHN voelt zich hierin gesteund door de oproepen van burgemeesters en verschillende ziekenhuisbesturen om de terrassen te openen. “Dit is geen signaal meer, maar een overduidelijke oproep aan het kabinet”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “De horeca wil een belangrijke bijdrage leveren als onderdeel van de oplossing, maar ondernemers willen daar na 13 maanden ook iets voor terug: perspectief en 100% financiële compensatie.”

Onbegrip is groot

Het is onbegrijpelijk dat door een falend overheidsbeleid en een vertraging in het rijksvaccinatieprogramma er na 13 maanden nog steeds nauwelijks stappen worden gezet om de economie weer op gang te brengen. Er lijkt alleen vanuit gezondheidsoogpunt naar de coronacrisis te worden gekeken. Hiermee negeert het kabinet alle sociale- en economische aspecten volledig en de impact hiervan op horecaondernemers is enorm.

Ruimte eerlijk verdelen

Het kabinet heeft beloofd de ruimte voor versoepeling eerlijk te verdelen onder de branches, maar dit komt niet terug in het openingsplan. In tegenstelling tot wat is afgesproken, is de KHN-routekaart niet als basis genomen voor versoepelingen voor de horeca. “Als er per 28 april versoepelingen worden doorgevoerd, wil KHN dat ondernemers zonder restricties kunnen opereren op het terras en dat ook de binnenruimten verantwoord worden opengesteld. In de plannen die klaarliggen, heeft KHN gekeken naar oplossingen die effectief zijn in virusbestrijding én tegelijkertijd de sociale- en economische schade minimaliseren. Er is bij het kabinet opnieuw geen sprake van voortschrijdend inzicht, terwijl de mogelijkheden door KHN op een presenteerblaadje zijn aangeboden. Het wordt nu tijd dat het kabinet de handschoen oppakt en in actie komt”, aldus Willemsen.

Financiële compensatie naar 100% dringend noodzakelijk

Het is onbegrijpelijk dat de lockdown maar wordt voortgezet, maar dat 100% NOW-vergoeding er niet in zit. Om ervoor te zorgen dat horecaondernemers hun medewerkers in dienst kunnen houden en faillissementen te voorkomen, is 100 procent compensatie van de loonsom cruciaal. Bovendien is in het openingsplan op z’n vroegst in augustus pas sprake van het mogelijk loslaten van de 1,5 meter. Dit betekent dat horecaondernemers de komende maanden nog steeds niet rendabel kunnen exploiteren. De komende dagen gaat KHN opnieuw in gesprek met het kabinet om te kijken hoe er zo snel mogelijk kan worden gewerkt aan een verantwoorde branchebrede opening van de horeca volgens de KHN-routekaart. Tot een volledige heropening van de horeca, waarbij alle restricties zijn losgelaten, blijft 100% financiële compensatie keihard noodzakelijk.

Meer informatie: www.khn.nl