De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt zowel de Tweede als de Eerste Kamer niet in te stemmen de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen.

Het pleidooi van de VNG is o.a. afgestemd met HISWA RECRON, de koepel van Provincies (IPO) en Vitale vakantieparken Veluwe en Vitale vakantieparken Drenthe.

Regeringspartijen D66 en de VVD willen het permanent bewonen van vakantiewoningen verder legaliseren. Ze denken daarmee een bijdrage te leveren aan het woningetekort. Naar schatting bewonen op dit moment 55.000 mensen illegaal een vakantiewoning.

De VNG laat in een brief aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten: "Vanaf het moment dat de Tweede Kamer de motie heeft aangenomen is er onrust ontstaan. Bewoners van vakantiewoningen melden zich nu al bij gemeenten met het ‘recht’ op permanente bewoning. Eigenaren twijfelen aan het nut van transformatietrajecten ‘omdat het straks allemaal veel eenvoudiger wordt’. Het signaal dat bewoning van een vakantiewoning op individueel niveau kan worden geregeld met een omgevingsvergunning ondermijnt niet alleen het draagvlak en de samenwerking in lopende projecten, maar ook de verdere ontwikkeling van alles wat er op het gebied van vitale vakantieparken in het land in ontwikkeling is."

Gemeenten, vertegenwoordigd door VNG, vinden dat hun beleid om verpaupering tegen te gaan, wordt gedwarsboomd. In het kort komen de bezwaren van de VNG op twee punten neer.

  • "Wij vinden het heel onzorgvuldig om voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet de regelgeving te wijzigen op een manier die niet in lijn is met wat de Omgevingswet zal gaan regelen. In de voorgestelde wijziging is onvoldoende gemotiveerd om voorafgaande aan de Omgevingswet deze regelgeving voor te stellen."
  • "De voorgestelde wijzing van de regelgeving is onzorgvuldig, onhelder in zijn doel, lastig uitvoerbaar en disproportioneel. Vanaf het moment dat de Tweede Kamer motie 32847-622een jaar geleden heeft aangenomen is er onrust ontstaan. Bewoners van vakantiewoningen melden zich nu al bij gemeenten met het ‘recht’ op permanente bewoning. Eigenaren twijfelen aan het nut van transformatietrajecten ‘omdat het straks allemaal veel eenvoudiger wordt’."

Bron en meer informatie: www.vng.nl