Vandaag wordt alweer de derde podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd gepubliceerd. Richard Otten (Blogs4Travel) gaat deze week in gesprek met Goof Lukken (Senior Lecturer Breda University.) over de stand van zaken in de attractiesector.

Natuurlijk komen de gevolgen van de coronacrisis voor de attractiesector ter sprake. De schade is groot en het is nu zaak om uit te kijken naar de herstart van de sector:

  • Hoe start je de attractiesector weer op? Lukken: "De samenwerkingsverbanden achter de grotere attracties hebben de draaiboeken al klaar liggen. Denk daarbij aan de Club van Elf, Nederlandse Vereniging van dierentuinen en de Museumvereniging. Recreanten zijn veiliger in een beheerde omgeving van een attractie, dan in de openbare ruimte, waar vrij weinig geregeld is."
  • De overheid is vooralsnog bang om meer ruimte te geven. Lukken: "Bedrijven durven het inmiddels wel weer aan. Maar ik ben geen viroloog, dus ik beschik niet over alle informatie. Het slechtste scenario is dat consumenten zich helemaal niet meer aan de beperkingen gaan houden. Je kunt dan beter mensen laten samen komen in een gecontroleerde omgeving van een attractie- of horecabedrijf."

De coronacrisis is volgens Lukken absoluut een hele nare periode geweest, maar ook een leermoment: "Een crisis zorgt ook voor innovatie." Daarvan geeft hij in de podcast enkele voorbeelden:

  • Diverse digitale oplossingen zullen blijven bestaan in de branche. Lukken: "Bijvoorbeeld het online boeken bij attractieparken en in de horeca Inmiddels hebben bijna alle parken de software hiervoor in huis. Veel parken hebben er ook aan gewerkt om digitaal met hun publiek in contact te komen. Ook ons onderwijs op afstand heeft een ontwikkeling dorgemeekt. Ook dat kanaal zal niet zomaar weer verdwijnen. "
  • Bedrijven hebben tijdens de coronacrisis snel leren schakelen. Lukken: "Je moest het afgelopen jaar flexibel en wendbaar zijn. Dat is een eigenschap die je straks ook in ‘normale omstandigheden’ weer kunt toepassen. Wij trainen onze studenten hier op. Wij leren studenten om te werken met scenario’s en ze krijgen skills mee waarmee ze in steeds wisselende omstandigheden kunnen werken."

Tot slot blikt Lukken in de Podcast nog even vooruit naar ontwiklelingen in de attractiesector die al langer spelen: "Het creëren van plekken waar je even uit de werkelijkheid kunt stappen neemt toe. De coronaperiode heeft nadrukkelijker laten zien wat daarvan de behoefte en  meerwaarde is. De lat voor de beleving komt steeds hoger te liggen. Daarin lopen grote bedrijven als Walt Disney en Universal voorop met immersive belevingen. Er zijn in Amerika budgetten beschikbaar die voor slechts weinigen zijn weggelegd. Je moet steeds onderscheidend blijven. Het is de uitdaging in Nederland om ook met een lager budget memorabele belevingen te realiseren."

Beluister de podcast via onderstaande link: