De Europese Commissie heeft een wetgevingsvoorstel tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor een digitaal groen certificaat voor vaccinatie, tests en herstel goedgekeurd. Dit is een aanpak op EU-niveau voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van certificaten om het vrije verkeer binnen de EU te vergemakkelijken.

In de aanloop naar de bijeenkomst van de Europese leiders op 25 maart roept de Commissie de lidstaten op een gecoördineerde aanpak voor te bereiden om de COVID-19-beperkingen geleidelijk op te heffen wanneer dat gezien de epidemiologische situatie mogelijk is. In een mededeling die vandaag wordt goedgekeurd, wordt de koers voor een evenwichtig beleid en een gemeenschappelijke EU-aanpak uitgestippeld. Hierin wordt uiteengezet wat we moeten doen om het moment waarop we terug kunnen gaan naar onze Europese manier van leven te vervroegen, en hoe we dit op een veilige en duurzame manier moeten doen, waarbij het virus onder controle wordt gehouden.

Hoewel de epidemiologische situatie nauw in de gaten moet worden gehouden totdat de vaccinatiegraad hoog genoeg is, moeten in de gehele eengemaakte markt de voorwaarden worden gecreëerd om een veilige en duurzame heropening mogelijk te maken, zodat burgers hun rechten kunnen uitoefenen en de economische en sociale activiteiten weer op gang kunnen komen. Hiervoor zijn onder andere nodig: de invoering van een digitaal groen certificaat voor vaccinatie, tests en herstel; het gebruik van een gemeenschappelijk kader voor responsmaatregelen; richtsnoeren voor aanvullende teststrategieën, zoals monitoring van het afvalwater voor het volgen van virusvarianten; investeringen in diagnostiek en behandelingen. In de mededeling wordt ook gewezen op maatregelen om de mondiale veerkracht te vergroten met behulp van COVAX en een EU-mechanisme voor het delen van vaccins.

Meer informatie: https://ec.europa.eu