Afgelopen week heeft Rabobank de sectorprognoses voor diverse branches weer geactualiseerd. Voor de recreatie- en horecasector wordt een herstel verwacht in de tweede helft van 2021. Maar er zijn grote verschillen tussen de deelsectoren.

Volledig herstel blijft voorlopig uit

De sectoren recreatie en horeca zullen voorlopig nog last houden van de beperkingen die de overheid oplegt. Wanneer de harde lockdown stopt, zullen er nog steeds beperkende maatregelen zijn. Tot in de zomer zullen er naar verwachting maatregelen gelden zoals beperkte openingstijden, maximaal aantal gasten en de 1,5 meter afstand regel. Hierdoor zal de sector zich langzaam herstellen. We gaan ervanuit dat aan het eind van dit jaar iedereen gevaccineerd is en dat de overheid alle restricties loslaat.

Het meest optimistisch is Rabobank gestemd over de Vakantieparken

Jos Klerx, sectormanager horeca en recreatie : “Voor vakantieparken voorzien we een sterk herstel. De schade bleef in 2020 al enigszins beperkt door de goede zomer. We voorzien een groei in 2021 voor vakantieparken, waarbij we verwachten dat deze ten opzichte van 2019, een groei zullen laten zien van 5%.  Door onduidelijkheden over reismogelijkheden en mogelijke vaccinatiepaspoorten, zullen vakantiegangers eerder kiezen voor een binnenlandse boeking. Daarnaast verwachten we snel herstel van het toerisme uit België en Duitsland, van oudsher de belangrijkste herkomstlanden voor vakantieparken. “

Hotels ondervinden nog altijd veel impact van de beperkende maatregelen. Ook blijven groepsaccommodaties het lastig houden, als gevolg van beperkingen rondom groepsgrote.

Onderling grote verschillen in de dagrecreatie

Waarom hebben jullie dit keer geen overzicht van de dagrecreatie meegenomen? Klerx: “Juist in deze sector zijn er enorme verschillen. Bijvoorbeeld dagrecreatie welke buiten plaats vind zal sneller herstellen (o.a. jachthavens, golf etc). Terwijl binnenspeeltuinen etc meer afhankelijk zijn van de maatregelen vanuit de overheid. Dat is de reden dat we hier niet perse een getal aan willen hangen.”

Regionale verschillen

Naast de verschillen tussen sub-sectoren, treft de corona-pandemie bepaalde regio’s extra hard, zoals het gebied rondom Schiphol. De oorzaak hiervoor is de sterke afname van het aantal vliegbewegingen. In de kustregio daarentegen dalen de omzetten minder hard, dit heeft te maken met de seizoensinvloeden en het binnenlands toerisme. Een hotel in de regio Schiphol zal dus aanzienlijk slechter presteren dan een hotel aan de kust.

Personeel een grote uitdaging voor 2021

Sinds 15 oktober is een groot deel van de horeca dicht. De flexibele schil is in de meeste bedrijven afgebouwd. Personeel is inmiddels werkzaam in andere sectoren en zal niet in alle gevallen terugkeren. Het ontbreken van perspectief maakt het lastig om een belofte te maken over het aantal uren dat een personeelslid kan werken. Dit maakt de horeca een minder aantrekkelijke werkgever.

Deze combinatie zal in 2021 zorgen voor operationele uitdagingen, zoals het inwerken van het personeel, en zal een financiële impact hebben. Het is aannemelijk dat veel personeel ingehuurd zal worden en dat door de beperkte beschikbaarheid personeel duurder zal zijn. Daarbij zal er tijdelijk meer personeel nodig zijn door het verplicht handhaven van maatregelen en inwerken van nieuw personeel. Hogere personeelskosten kunnen een beperkende rol spelen in het herstel van de winstgevendheid in de sector.

Situatie na de crisis

De Rabobank kijkt ook al vooruit naar de situatie na de crisis: “De klap komt na het afbouwen van de steunmaatregelen.”

Naast de overheidssteun heeft het bedrijfsleven ook uitstel van betaling gekregen o.a. van de banken. Volgens Klerx zal de sector de schuldposities die daarmee zijn opgebouwd, nog jaren meedragen. Dat heeft gevolgen voor de investeringscapaciteit van veel bedrijven. Het aantal faillismenten leek het afgelopen jaar mee te vallen. Daarin geeft Klerx een nuance aan: “We zien minder faillissementen, maar wel een groter aantal bedrijven dat zelf besluit te stoppen."

Over de te verwachten bestedingen van de consumenten is Klerx wel positief: “Deze crisis is geen vertrouwenscrisis. We verwachten dan ook dat de markten weer snel normaliseren zodra de coronabeperkingen dat weer toelaten. De afgelopen maanden hebben Nederlanders veel minder geld uitgegeven en veel geld op de spaarrekening gezet. Dat geld komt straks weer beschikbaar.

Ook de kredietverlening aan bedrijven zal niet stoppen. Klerx: “Zeker in marktsegmenten met perspectief ziet de Rabobank geen probleem om kredieten te verlenen. Kustlocaties voor vakantieparken zijn een voorbeeld van projecten om blijvend in te investeren. Ook andere locaties zijn in opkomst. Ja, locatie blijft een essentieel onderdeel van de succesfactor.”

Meer informatie: Sectorprognose Rabobank - recreatie en horeca