Vorige week kondigde de provincie Limburg een nieuw initiatief aan waarbij de hele provincie als één geheel wordt gepresenteerd. Visit Zuid-Limburg en Maastricht Marketing wezen de uitnodiging voor deelname af.

Voor het promotieplan, onder de naam 'In Limburg' maakt de provincie een bedrag vrij van € 1,5 miljoen over een periode van drie jaar. Het viel onze redactie al op dat de namen van Maastricht Marketing en de DMO Visit Zuid-Limurg ontbraken bij de deelnemers.

Zie ook: Provincie Limburg stelt jaarlijks € 500.000 beschikbaar voor toeristische promotie

Anya Niewierra, directeur van Visit Zuid-Limburg, is inmiddels weer terug van carnavalsvakantie en gaf vandaag mede namens VVV Maastricht, een toelichting. Beide organisaties waren inderdaad uitgenodigd om deel te nemen, maar de voorwaarden waaronder dat kon gebeuren bleken voor deze partijen onhaalbaar. De belangrijkste punten van kritiek:

  1. Diverse KPI’s zijn onhaalbaar, waaronder bijvoorbeeld een bouncepercentage van maximaal 40% op de website. Deze voorwaarden waren wel gekoppeld aan terugvordering van financiering. Er werd bij het vaststellen van de doelstellingen ook geen voorbehoud gemaakt voor de coronasituatie
  2. Visit Noord Limburg is net opgezet en moet nog werken aan haar draagvlak bij de overheden in de regio. De regio wordt tijdelijk vertegenwoordigd door een afvaardiging van de gemeenten.
  3. Er is onvoldoende budget om alle plannen van de stichting uit te voeren. De promotie in Limburg vraagt om een meertalige aanpak en verspeiding van budgetten over diverse landen. Daarin is het budget volgens de Zuidelijke afvaardiging ontoereikend.
  4. Er gaat heel veel geld verloren met kosten voor overhead. In de voorwaarden van het contract worden verplichtingen opgelegd t.a.v. verslaglegging en overleg. De kosten van deze onderdelen zijn niet in verhouding met de investeringen in toeristische promotie.
  5. De centrale website inlimburg.nl mag niet worden ingezet als doorverwijzing naar regionale VVV websites (die juist de ondernemers vertegenwoordigen.) Daardoor wordt de effectiviteit van de campagne en meerwaarde van de samenwerking stevig beperkt.

Ook over de totstandkoming van het project #InLimburg heeft Niewierra haar bedenkingen: "We hebben in Limburg al een organisatie van samenwerkende VVV's. Waarom is de regie niet bij deze partij neergelegd? Wij hadden deze vraag, en ook onze bezwaren, graag willen bespreken met de gedeputeerde. Maar dat overleg werd afgewezen."

Meer informatie:

Visit Zuid-limburg

Maastricht Marketing