De provincie Overijssel heeft besloten om een deel van de langeafstandsfietsroutes niet langer te ondersteunen. ANWB spreekt van een ondermijning van het LF netwerk. De provincie ziet de actie als een update van een verouderde routestructuur.

Met name recreatieve fietsers zijn volgens de ANWB hiervan de dupe: die zien immers geen provinciegrenzen. Ook benadeelt Overijssel hiermee andere provincies die LF-routes over hun grondgebied hebben lopen: zij hebben nu een incomplete route. De ANWB is boos en doet een dringend beroep op de provincie de borden op korte termijn weer terug te plaatsen en zich coöperatief op te stellen in de landelijke samenwerking.

De actie van Overijssel is het gevolg van een koerswijziging: alleen fietsroutes in de eigen provincie worden nog ondersteund terwijl provincie-overstijgende voorzieningen voor fietsers worden opgeheven. Zo is bij de populaire Saksenroute al een aanzienlijk deel van de bordjes verwijderd. Deze route maakt deel uit van van de Ronde van Nederland en is nu door de actie van de provincie onbruikbaar geworden.

Over het onderhoud van de LF-routes zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in overeenkomsten. Deze afspraken worden nu eenzijdig geschonden. Overijssel is als enige provincie niet bereid om mee te werken en bij te dragen aan een hoogwaardige landelijke routestructuur voor fietsen.

De ANWB werkt samen met de Fietsersbond en de Wielersportbond NTFU in de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze stichting zet zich in voor het stimuleren van het recreatieve fietsen in Nederland en het beheer van de LF-routes.

Bron: www.fietsplatform.nl

Reactie Provincie Overijssel:

De provincie Overijssel nuanceert de onrust die is ontstaan: "Op LF14 (Twente) zijn op twee deeltrajecten enkele tussenbordjes weggehaald om de bewegwijzering eenvoudiger te maken. Door de ANWB wordt onterecht de suggestie gewekt dat de hele route wordt opgeheven. Ook het knooppuntensysteem is niet weggevallen en functioneert volledig voor de fietser die Overijssel bezoekt."

Zijn er eerder wél routes opgeheven?

In 2019 zijn met instemming en financiering van het Landelijk Fietsplatform LF-8, LF-15, en LF-19, LF-22 en LF-23 opgeruimd. Het betrof deels tussenroutes en deels verouderde routes.

Om de twee jaar wordt de bewegwijzering van alle routes geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Welke routes liggen nu nog onder het vergrootglas?

LF-3 (Hanzeroute) wordt opnieuw ontwikkeld tot een provinciegrensoverschrijdende en internationale fietsroute. Dit geldt ook voor LF-16 (Vechtdalroute). De waarde van LF-9 (NAP-route) wordt momenteel in regionaal verband beoordeeld.  LF-4 (Midden-Nederlandroute door Twente) blijft voorlopig bestaan.

De samenwerkende gemeenten in Twente beoordelen momenteel voortzetting van het onderhoudscontract met het Landelijk Fietsplatform voor LF-4 en LF-14. Dit omdat ze niet meer passen bij de visie van Gastvrij Overijssel en de Overijsselse routebureaus voor het fietsen van langere afstanden.

Bron en meer informatie: www.overijssel.nl