Kermisbonden Bovak en N.K.B. luiden de noodklok voor de kermissector. Ondanks eerdere toezeggingen komt er nog altijd geen extra geld vrij voor de problematiek van kermissen. Rekeningen van diverse overheden blijven doorlopen terwijl specifieke steun uitblijft.

In een brief stellen de kermisbonden:

"Ondanks mooie beloftes – onder andere tijdens een bezoek van Mona Keijzer (minister EZ&K) in september aan onze grote kermis op het Malieveld in Den Haag – is daar tot op heden nog geen euro steun van binnengekomen. Sterker nog, een beleidsmaker op het ministerie van Economische Zaken & Klimaat liet de branchevertegenwoordigers onlangs weten dat dit bedrag is opgegaan in de nieuwe VLEregeling (Vaste Lasten Evenementenbranche) met als gênant detail dat deze regeling voor de kermisexploitanten en hun familiebedrijven nagenoeg onbereikbaar is om aanspraak op te maken. Vanwege nog enkele kermissen (omzet) eind maart en begin oktober komt de branche ook hiervoor niet in aanmerking!

Sinds half maart 2020 ligt het Nederlandse kermisbedrijf nagenoeg stil. Alleen in de periode juli tot en met half oktober vorig jaar – toen onze sector wederom gedwongen moest sluiten – hebben we als ‘doorstroomlocatie’ een 150-tal kermissen (een normaal seizoen heeft ruim 1.400 kermissen) mogen organiseren. Dankzij betrokken burgemeesters en goedwillende veiligheidsregio’s zijn wij in staat geweest om aan de hand van een landelijk protocol 150x te laten zien hoe ‘kermisvieren’ veilig kan plaatsvinden tijdens deze ingrijpende pandemie.

Als Nederlandse kermissector, haar branchevertegenwoordigers en al die kermisfamilies voelen wij ons door de politiek absoluut niet serieus genomen. In een jaar waarin ons het ondernemen door de overheid is verboden maar de rekeningen voor (van overheidswege) verplichte periodieke keuringen, verzekeringen, APK’s op voertuigen, lokale overheidsbelastingen (o.a. precariorechten en standplaatsgelden), gemeentelijke heffingen zich blijven opstapelen is er helemaal geen sprake van ‘samen’ en voelen wij ons zwaar in de steek gelaten door de politiek en mevrouw Mona Keijzer in het bijzonder!

Geen noodfonds om straks onze bedrijfstak weer te kunnen opstarten én totaal geen enkel perspectief als ‘vergunning plichtig evenement’ maakt op voorhand van 2021 nu al een rampjaar! Bijna geen enkele gemeente of organisatie is gestart met het aankomende kermisseizoen want vergunningen mogen nog niet verstrekt worden. Zelfs geen intentieverklaring! Zodra het demissionair kabinet het kermisbedrijf wel in hun ‘routekaart’ wil gaan vermelden kost een vergunningaanvraag sowieso nog eens 6 tot 10 weken voordat de eerste attractie ooit weer opgebouwd kan worden. Het voortbestaan van een hele bedrijfstak staat zwaar onder druk!"

bron en meer informatie:

www.bovak.nl

www.denederlandsekermisbond.nl