Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een kieswijzer voor de horeca gelanceerd. In de toelichting zegt KHN "Opvallend is dat, met uitzondering van het CDA, geen van de geanalyseerde politieke partijen in hun programma’s concrete punten hebben opgenomen over het bevorderen van toeristisch-recreatief ondernemen; een gemiste kans!"

De Horecakieswijzer beschrijft zeven thema’s die impact hebben op ondernemen in de horeca: ondernemerschap, arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, eerlijk speelveld, klimaat en gezondheid. Hiermee kunnen horecaondernemers beoordelen welke voorstellen een impact hebben op hun bedrijfsvoering.

Horeca Kieswijzer

KHN geeft de verkiezingsprogramma’s 2021 van de politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, tegen het licht gehouden om te kijken of en hoe er rekening wordt gehouden met de belangen van horecaondernemers. Aangezien de verkiezingsprogramma’s een grote rol spelen in de campagne en bij de coalitiebesprekingen na de verkiezingen, zijn deze voor KHN erg belangrijk: Wat kunnen we de komende vier jaar verwachten van de partijen op relevante horeca-onderwerpen? Op welke thema’s kunnen we elkaar vinden? En op welke voorstellen moeten we bedacht zijn?  Uit signalen van onze leden blijkt dat het vertrouwen in de politiek het afgelopen jaar is gedaald door de aanpak van de coronacrisis. We begrijpen dit en juist daarom komen we met de Horecakieswijzer. Hierin kijken we zeker naar corona en herstel van onze prachtige branche, maar vooral ook naar het algemene beleid van de verschillende partijen voor de komende vier jaar.

(Disclaimer: Voor de Horecakieswijzer is gebruik gemaakt van de conceptverkiezingsprogramma’s van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.)

Meer informatie: www.khn.nl/horecakieswijzer