Consumenten hebben vorig jaar 6,6 procent minder besteed dan in 2019. Dit is de grootste krimp van de consumptie die het CBS ooit heeft gemeten. Consumenten gaven vooral veel minder uit aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en kleding.

Ook de uitvoer van diensten (onder meer de uitgaven van buitenlandse bezoekers in Nederland) was fors lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het Bruto Binnenlands Product (Bbp) in 2020.

Grote krimp in horeca en cultuur- en recreatiesector

Het volume van de toegevoegde waarde van de horeca was door de verschillende lockdowns in 2020 bijna 41 procent lager dan een jaar eerder. Ook de krimp van de toegevoegde waarde van de bedrijfstak cultuur, recreatie, sport en overige diensten was in 2020 met 24,5 procent buitengewoon fors. Evenementen, festivals en voorstellingen en dergelijke mochten een groot deel van het jaar niet, of slechts voor kleine groepen gehouden worden. Ook sportclubs en recreatieparken waren een groot gedeelte van het jaar beperkt geopend, of helemaal gesloten.

Bbp krimpt met 3,8 procent in 2020

Volgens de eerste berekening is het bbp in 2020 (over alle sectoren) met 3,8 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In 2019 groeide de economie nog met 1,7 procent. De krimp is vooral veroorzaakt door de lagere consumptie door huishoudens, maar ook de investeringen en het handelssaldo droegen bij aan de krimp. De overheidsconsumptie groeide wel licht.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl