De ING geeft een voorzichtige prognose voor ontwikkelingen in horeca en leisure in 2021. Pas in de loop van het jaar wordt herstel verwacht. Bedrijven die afhankelijk zijn van internationaal toerisme hebben een langere adem nodig. 

Dat blijkt uit de ING sector update horeca in de maand januari 2021. Het is wel duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de diverse deelsectoren in leisure en horeca.

ING gaat uit van een omzetgroei voor de hele horeca/leisure sector van 35 procent in 2021. Het omzetverlies is daarmee nog niet volledig goedgemaakt. Naar verwachting liggen de omzetvolumes in 2021 nog 20 procent onder het niveau van 2019.

De balans van 2020 voor de horeca

Het geschatte omzetverlies van 40% over 2020 betekent dat de sector bijna 10 miljard euro omzet mist. De schade loopt nog op aangezien beperkingen doorlopen in 2021. De onderlinge verschillen in de sector zijn groot, want terwijl vakantieparken een succesvolle zomer beleefden zijn discotheken sinds maart gesloten.

Vooruitblik op 2021

Met de komst van vaccins en toename van test- en traceercapaciteit kunnen maatregelen in de loop van 2021 geleidelijk worden afgebouwd. De horecabestedingen zullen daardoor in 2021 weer sterk opveren. Hoewel dat een eerste grote stap naar herstel betekent, komt de omzet over 2021 naar schatting nog 20 procent lager uit dan het niveau van 2019. De terugkeer naar pre-corona omzetten zal dan ook nog jaren duren.

Na de sterke omzetdaling in 2020 verwacht ING een groei van de horeca in 2021 met 35 procent. Dit is een gemiddelde en de spreiding binnen branches en tussen individuele bedrijven is groot. Bij hotels komt de terugkeer van zakenreizigers en buitenlandse gasten mogelijk pas in de tweede helft van het jaar op gang.

Kans; Vakanties in eigen land

Binnenlandse gasten zijn momenteel de steunpilaar van de sector. Bij hotels, vakantieparken en campings verschoof de verhouding tussen binnenlandse en buitenlandse gasten van respectievelijk 55% en 45% in 2019 naar 75% binnenlands en 25% buitenlands in 2020. De Nederlandse gast blijft ook in 2021 van bovengemiddeld belang.

Buitenlandse gast keert nog niet in groten getale terug

Het herstel van het aantal buitenlandse toeristen zet vanaf het tweede kwartaal naar verwachting geleidelijk in. Randvoorwaarde is dat het virus in Nederland en in het land van herkomst onder controle is. De inschatting is dat toeristen in eerste instantie vooral uit de EU zullen komen. Vooral het toerisme uit de buurlanden zal daardoor stapsgewijs op gang komen.

Over heel 2020 daalde het aantal buitenlandse gasten van ruim 20 naar ruim 5 miljoen. Dat gat wordt in 2021 niet overbrugd. De internationale leisuremarkt heeft last van de oplopende werkloosheid en de landen om ons heen. In de zakelijke markt is er terughoudendheid bij bedrijven om werknemers weer op pad te sturen (ook dankzij videoconferencing) of ontbreekt de aanleiding om dat te doen zolang er nog geen congressen en events plaatsvinden.

Meer informatie:

ING.nl: Horeca zet in 2021 eerste stap naar herstel

ING.nl: 2021 is een overgangsjaar voor hotels