Net als veel andere dagattracties zag ook Burgers'Zoo de bezoekcijfers in 2020 scherp dalen; van 1.129.234 naar 679.689. De noodgedwongen beperkingen zorgden voor een sterke doorontwikkeling in de online zichtbaarheid van het dierenpark.

Online educatie

Burgers’ Zoo investeert jaarlijks veel tijd en energie aan het realiseren van educatieve activiteiten: één van de hoofddoelstellingen. Zoals ook het onderwijs schakelde Burgers’ Zoo waar mogelijk over in het geven van educatie in digitale vorm. Kindercolleges en lezingen werden gestreamd of gefilmd en ook universiteiten en scholen kregen hun presentaties online. De vrijwilligers van Burgers’ Zoo realiseerden al met al bijna 7000 manuren aan mondelinge educatie. Burgers’ Zoo zet zich actief in om mensen te inspireren door hen de schoonheid van dieren en natuur te laten ervaren en hen bewust te maken van het belang van dieren en natuur. Burgers' Zoo heeft in 2020 via website, social media en digitale nieuwsbrieven in totaal 45.208.197 mensen bereikt online: een sterke groei ten opzichte van 2019 toen in totaal 32.345.100 mensen online werden bereikt.

 

Bezoekcijfers liepen sterk terug

Burgers' Zoo zag de bezoekcijfers in 2020 sterk teruglopen tot 64% van het bezoektotaal in 2019. Het dierenpark heeft in drie verschillende periodes gedurende het jaar de deuren voor bezoekers geruime tijd moeten sluiten. Daarnaast heeft Burgers’ Zoo een sterk gereduceerd maximum aantal bezoekers per dag gehandhaafd in combinatie met verplichte reserveringen vooraf met het oog op de veiligheid voor de bezoekers.

Zie ook: Eerste overzicht van bezoekcijfers dagrecreatie (29-12-2020)

In het onrustige jaar werden er enkele kleinere vernieuwingsporjecten uitgevoerd, die betrekking hebben op de bezoekervaring: Er werd een nieuwe Coffee Corner gebouwd naast de Parkwinkel. Ook de paden in de Bush zijn op diverse plaatsen ingrijpend vernieuwd en verbreed en de nieuwe serre aan het Bush Restaurant is voltooid.

Natuurdoelstellingen steeds relevanter

Het persbericht van Burgers' Zoo start met de vermelding van de natuurdoelstellingen. De relevantie van een dierenpark voor natuur en milieu wordt steeds belangrijker om het bestaansrecht te rechtvaardigen. Burgers' Zoo doet dat o.a. door te investeren in een groot natuurreservaat in Belize, en het sponsoren van stichtingen die garant staan voor natuurbehoed in de wereld. Op het eigen park werkt Burgers' Zoo o.a. aan educatie van de bezoekers en wordt d.m.v. fokprogramma's het voortbestaan van specifieke diersoorten ondersteund.

Bron en meer informatie: www.burgerszoo.nl