24 procent van de ondernemers in het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) verwacht minder investeringen in 2021, vergeleken met 2020. 13 procent denkt juist meer te investeren. Dat blijkt uit de CBS publicatie 'Jaarbericht Staat van het MKB 2020'

Per saldo verwacht dus 11 procent in het kleinbedrijf een afname van de investeringen, meer dan in het middenbedrijf (per saldo 4 procent) en het grootbedrijf (per saldo 2 procent). In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) verwacht 22 procent en in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) verwacht 18 procent minder te investeren in 2021, vergeleken met 2020.

Ongeveer 42 procent van de horeca-ondernemers in zowel klein- als middenbedrijf verwacht minder te investeren in 2021, vergeleken met 2020. 17 procent denkt juist meer te investeren. Het kleinbedrijf in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie verwacht per saldo 23 procent minder te investeren.

Investeringen door corona vertraagd

De coronacrisis heeft in de loop van 2020 de investeringsverwachtingen gedrukt. In het eerste kwartaal dacht per saldo nog 4 procent van de ondernemers meer te investeren in 2020, in het derde kwartaal dacht per saldo een kwart van de bedrijven minder te investeren in 2020.

Zo'n 36 procent van het middenbedrijf en 27 procent van het kleinbedrijf geeft aan dat de investeringen zijn vertraagd in het derde kwartaal van 2020. Ongeveer 7 procent van het klein- en middenbedrijf schrapte alle investeringen. Dit percentage lag voor het grootbedrijf rond de 3. Ongeveer 18 procent van het kleinbedrijf had sowieso geen investeringen in de planning staan voor dit jaar. Dit percentage ligt voor het midden- en grootbedrijf rond de 9. Van de mkb-bedrijven gaf 8 procent aan nu ongeplande investeringen te doen vanwege de coronacrisis. Ten slotte gaf 32 procent van de mkb-bedrijven aan geen invloed te hebben ondervonden van de coronacrisis op de geplande investeringen in 2020.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl