Toeristische bestemmingen staan aan de vooravond van een herstelfase. De hernieuwde opstart biedt kansen om meteen ook rekening te houden met het thema 'toegankelijkheid'. Het kan je regio een concurrentievoordeel geven.

De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) heeft van toegankelijk toerisme een speerpunt gemaakt bij de herstelplannen in toerisme. Onderdeel daarvan is een lijst met aanbevelingen om toegankelijkheid op te nemen in de structuur van regio's en bedrijven.

De aankomende periode zullen de beperkingen langzaam maar zeker worden verlicht. Toch blijven er voorlopig nog volop protocollen actief om een nieuwe uitbraak van corona te voorkomen. UNWTO pleit er voor om bij de protocolen dit keer ook rekening te houden met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door handontsmettingsmiddelen op een hoogte te plaatsen waar mensen in een rolstoel ook bij kunnen. De range aan beperkingen is echter zeer divers, waardoor inspelen op individuele wensen en persoonlijke aandacht essentieel is.

Kansen voor de toekomst

De UNWTO wijst er op dat in Europa in 2050 één op de zes mensen boven de 65 jaar is, en dat mede daardoor de groep van mensen met een beperking verder zal groeien. Deze 'doelgroep' heeft tijdens de vakantie gemiddeld ook meer te besteden.

Om die reden noemt de UNWTO toegankelijk toerisme ook een game changer voor de toeristisch recreatieve sector. Regio's en bedrijven die versneld uit de crisis willen komen, doen er verstandig aan om bij de herstart meteen ook rekening te houden met het wegnemen van belemmeringen voor een bezoek. 

UNWTO wijst in haar raport op enkele ontwikkelingen die juist dankzij de Covid-crisis zijn ontstaan en de toegankelijkheid hebben verbeterd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzetten van sensoren om aanraken van knoppen en objecten te voorkomen. UNWTO: "Innovatie en digitale transformatie kunnen helpen om reizen en toerisme voor iedereen veiliger, slimmer en gemakkelijker te maken."

Meer informatie:

www.unwto.org

Brochure: Reopening tourism for traveler with disabilities (pdf)