Alleen door blijvend te investeren in deze sector én in de promotie, blijven we op het netvlies van bezoekers uit Utrecht en de rest van Nederland, België en Duitsland als topbestemming voor eendaagse bezoekers en (korte) vakanties. Dat is de boodschap van een pamflet van RBT Utrechtse Heuvelrug en Vallei.

Heel ondernemend Utrecht wordt getroffen door de coronamaatregelen. De cultuur-, evenementen-, horeca- en recreatiesector misschien wel het hardste. De sector waarin op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei maar liefst 10.750 mensen werkzaam zijn, maar nu talloze banen, organisaties en toeleveranciers onder zware druk staan. De sector die maakt dat deze regio en de provincie Utrecht geliefde gebieden zijn om te wonen, werken en op bezoek te komen. De sector die op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei jaarlijks goed is voor € 700 miljoen. Die de motor is voor voorzieningen, zorg en welzijn die mensen in onze regio zo hard nodig hebben. En bovendien dé sector waar inwoners een groot deel van hun dagelijkse plezier en identiteit aan ontlenen: actieve genieters van het bewuste goede leven in de prachtige groene long van onze provincie.

Samenwerken als uitgangspunt

Het lukt alleen als we samenwerken. Het deze zomer gepresenteerde Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2021 laat zien hoe dit werkt; ondernemers en overheden werken hierin samen aan projecten om de sector er weer bovenop te helpen. Onder meer in de publiekscampagne ‘Hier moet je zijn #opdeheuvelrug’ waarbij inmiddels honderden partijen in de hele regio goed zijn aangehaakt.

Investeer in herstel

RBT Heuvelrug zet zich in voor maximaal herstel van deze sector, ieder met een eigen inbreng. Een sector die economisch en sociaal zo belangrijk is, verdient steun uit iedere hoek. Wij vragen daarom aan overheden en bedrijfsleven om ook in 2021 door te zetten op investeren in lokale en regionale (marketing)kracht en leefomgeving:

  1. Maak de beperkende regels zoveel mogelijk op maat, zodat locaties waar bezoek veilig is, wél open kunnen zijn.
  2. Geef lokale initiatieven het podium dat ze verdienen en laat zien wat de Heuvelrug en de provincie Utrecht te bieden heeft. Roep op om lokaal te beleven en lokaal te genieten. Zodat inwoners hun eigen omgeving nog beter leren waarderen. Zo maak je van inwoners de beste ambassadeurs van de provincie Utrecht.
  3. Zet in op regionale en Heuvelrug-brede samenwerking. Als we onze krachten bundelen zijn we beter zichtbaar voor relevante doelgroepen. Zo kunnen we onze ondernemers steunen, de cultuursector overeind houden, bewoners en bezoekers vragen onze kwetsbare natuur te respecteren en blijven genieten van al het moois dat onze regio te bieden heeft.
  4. Blijf regiomarketing-initiatieven ondersteunen. Alleen met inzet van voldoende middelen kunnen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei aanhaken op de samenwerking in de regio Utrecht. Benut hiervoor waar nodig ook budgetten uit andere portefeuilles, dat wil zeggen naast Economische Zaken en Recreatie & Toerisme, ook uit Zorg en Welzijn, Cultuur etc.

Meer informatie: Herstelplan Heuvelrug