De wereld is de afgelopen maanden flink veranderd en zal dat de komende tijd ook nog blijven doen. Daarom zoomen we (ZKA Leisure) in op de trend van het ‘Buiten zijn’. Wij zien namelijk overal een sterke behoefte om naar buiten te kunnen en te mogen ‘vluchten’.

onze vrijheid getornd en nu is de zoektocht ontstaan hoe we die toch kunnen behouden. Buiten is het nieuwe binnen geworden. Lees mee hoe die trend ontstaan is, wat de gevolgen ervan zijn en hoe u er uw voordeel mee kunt doen.

1. Veranderingen

Niemand weet wat ons te wachten staat natuurlijk, maar dat we ons moeten aanpassen is duidelijk. Er wordt zelfs verwacht dat we ons steeds sneller aanpassen. Niet iedereen wil of kan dat in deze tijd. Denk maar aan #ikdoenietmeermee. Gelukkig ontstaan er ook initiatieven. Veelal speelt het zich buiten af. We weten niet of dit nog lang gaat duren, en als er dan minder beperkingen opgelegd worden of dat deze pandemie het gedrag van mensen blijvend heeft veranderd. Wat betekent de coronadrukte bovenop de structurele vraag naar groene ontspanningsruimte in dichtbevolkte gebieden waar steden in de Randstad nog flink groeien wat betreft aantallen inwoners? Lees verder op de website van ZKA leisure

2. Reacties en gevolgen

Naast de vervaging van buiten en binnen, zie je ook een vervaging in het gebruik. Winkels, worden dagrecreatieve voorzieningen of ontmoetingsplaatsen, recreatieparken worden woonwijken, hotels worden studentenkamers, parkeergarages worden kantoren etc. Wat betekent deze verandering dan voor hotels en musea? Lees verder op de website van ZKA leisure

3. Overwegingen en kansen

Het gaat hier om inzicht te krijgen in de behoefte van de mensen. Er is geen zekerheid meer en de sociale acceptatie is ook op zijn kop gezet. Kortom er is nogal wat gaande. Het nieuwe binnen is buiten zal vooral zekerheid moeten bieden. Buiten zijn geeft een veiligheid die we hard nodig hebben in deze tijd. Het bieden van veiligheid aan gasten zal de komende maanden cruciaal zijn voor zekerheid bij de ondernemers. Ondernemers moeten hiermee aan de slag. Maar ook de overheid om de ondernemers te helpen als er überhaupt geen perspectief meer is. Hoe kiest de gast voor uw bedrijf of onderneming? Lees verder op de website van ZKA leisure

 


Met dank aan:

Willem Kraanen, consultant bij ZKA Leisure.

Kraanen sluit af met een persoonlijke noot: "Deze bijdrage laat weer zien dat zich nieuwe behoeften en markten aandienen. Oude markten verdwijnen. Veel gastvrijheidsondernemers spelen hier creatief op in. Soms moeten businessmodellen nog rijpen en businesscases zich bewijzen. Wij van ZKA zijn optimistisch over de veerkracht van de gastvrijheidssector. Laten we samen nieuwe wegen zoeken en kansen verkennen en verzilveren. Wij zijn er klaar voor."