Op 8 oktober stemde de provincie Utrecht in met een aanpak voor méér en gezondere bossen in de provincie. In de eerste fase van het Strategisch Bosbeleid staat de natuurwaarde centraal. Daarna komen ook de kansen voor recreatie aan bod.

Nederland telt op dit moment ongeveer 370.000 hectare bos, waarvan circa 18.000 hectare in de provincie Utrecht ligt. De kwaliteit van de Utrechtse bossen staat onder druk, onder andere door verdroging. De provincie Utrecht heeft tot nu toe vooral gefocust op bescherming van bestaande bosgebieden, maar wil in het nieuwe beleid ook inzetten op meer bomen in stedelijk en landelijk gebied.

Met nieuw bosbeleid wil de provincie inzetten op het toekomstbestendig maken van de Utrechtse bossen met behoud van de diverse maatschappelijke functies, zoals wandelen en recreëren.

We vroegen de provincie Utrecht: Is er ook een visie op de rol van commerciële recreatie en toerisme in de Utrechtse bossen? Zoals bijvoorbeeld ruimte voor campings, bungalowparken, klimbossen e.d.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: "De komende maanden zal samen met externe partners gesproken worden over de invulling van het strategisch bosbeleid. Het gaat dan om tal van onderwerpen, waaronder ook het ‘gebruik van het bos’. Daar valt ook het recreatief medegebruik van bossen onder. In het op te stellen strategisch bosbeleid zal een nadere uitwerking plaatsvinden die betrekking heeft op recreatie en toerisme. Het huidige bos vervult vele maatschappelijke functies: recreatie, rust, natuurbeleving, cultuurhistorie etc. Een goede balans tussen al deze functies is gezien vanuit het strategisch bosbeleid van belang."

De grootste beheerder van bossen in de provincie Utrecht is Staatsbosbeheer. Hoe schatten zij de kansen in voor recreatie en toeirisme in de nieuwe bossen?

Joke Bijl, woordvoerder van Staatsbosbeheer: "De plannen zijn nog redelijk globaal, nog geen concrete locaties voor zover ik weet. Zo wordt er ook gekeken naar meer natuur rondom de stad. Maar als je nieuwe natuur gaat ontwikkelen, duurt het wel even voordat je een beetje een bos hebt en het aantrekkelijk is, ook voor recreatieondernemers."

Een partij die opkomt voor de recreatieve mogelijkhdeden in Utrechtse bossen is RBT Heuvelrug en Vallei. Directeur Michiel van der Schaaf geeft aan dat hij niet is betrokken bij het opstellen van het strategisch bosbeleid. "Waarschijnlijk heeft de organisatie Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug wel inspraak gehad." We vroegen Van der Schaaf naar zijn visie op de inpassing van commerciele recreatie en toerisme in De Utrechtse Heuvelrug.

Van der Schaaf: "T.a.v. ruimte voor commerciële partijen zoals campings en vakantieparken. Daarover twee dingen:

  1. mijn beeld is dat:
    • de grote en toenemende druk op de natuur (die is anders en forser dan elders; de Utrechtse Heuvelrug is in feite het ‘bos van de randstad’ en ligt gezien vanuit stad Utrecht, Amersfoort en de Randstad om de hoek) speelt hier een rol
    • de situatie verschilt per gemeente (je kunt niet spreken van ‘op de Utrechtse Heuvelrug’ in dit geval; we hebben te maken met 10 gemeentes met ieder hun eigen lokale lokale wetgeving voor het buitengebied)
  2. dit onderwerp is ook nadrukkelijk ter sprake gebracht in een onderzoek naar innovatie van verblijfstoerisme waarvan RBT Heuvelrug en Vallei en de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug destijds de initiatiefnemers waren. Daaruit is het beeld naar voren gekomen dat er een ‘oliemannetje’ (noem het een kwartiermaker/verkenner) nodig is om de ruimtelijke opgave te stroomlijnen. Dus heeft de aandacht."

Meer informatie: 

www.provincie-utrecht.nl

www.opdeheuvelrug.nl