In de toeristisch-recreatieve sector zijn veelal wat jongere en lager opgeleide mensen werkzaam, die vaker een migratie-achtergrond hebben, vaker parttime werken en gemiddeld genomen minder verdienen. Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe arbeidsmarktmonitor toerisme. De monitor is nu beschikbaar, met voorlopig alleen nog de cijfers over 2018.

Tot voor kort bestond er echter weinig inzicht in ‘arbeidsmarktachtige’ aspecten rond toerisme. Dat hing voor een belangrijk deel samen met de afbakening van de sector. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan consumenten, waaronder ook toeristen, worden geleverd. Daarbij gaat het om karakteristiek toeristische bedrijven als hotels, maar ook om vervoersdiensten zoals het OV en om detailhandel.

De nieuwe Arbeidsmarktmonitor Toerisme, ontwikkelt binnen het Data Center Toerisme (DCT), geeft voor het eerst een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen.

Bij de ontwikkeling van de Arbeidsmarktmonitor Toerisme is nauw samengewerkt met ABF Research. De resultaten geven niet alleen inzicht in allerlei aspecten voor de toeristische sector, maar zetten de uitkomsten ook in een landelijk perspectief. Verder bestaat de mogelijkheid om cijfers te verbijzonderen naar bijvoorbeeld provincies en arbeidsmarktregio’s. De resultaten in de arbeidsmarktmonitor hebben betrekking op 2018. Binnenkort zullen ook de 2019 cijfers worden toegevoegd.

Bron en meer informatie: https://dashboard.nbtc.nl/dashboard/arbeidsmarktmonitor