De Raad van State heeft nog 15 punten (van de oorspronkelijke 141 overwegingen) waarop zij verduidelijking wensen. Het nieuwe bestemmingsplan voor uitbreiding van de Efteling is om die reden nog een half jaar uitgesteld. De Efteling heeft er vertrouwen in dat ook deze laatste bezwaren kunnen worden opgelost.

Zie ook: RVS: Bestemmingsplan voor uitbreiding Efteling nog niet op orde

Na bestudering van het vonnis van de Raad van State kwam De EFteling gisteren met een vrij optimistisch tatement naar buiten: "De Raad van State geeft de gemeenteraad van Loon op Zand een half jaar de tijd om deze laatste 15 punten beter te regelen. Natuurlijk is het jammer dat we nog niet met het plan aan de slag kunnen, maar we zijn blij dat we exact weten op welke vlakken we kunnen bijschaven. Dat we wat moeten aanpassen, is helemaal niet ongebruikelijk in zo’n veelomvattend plan. We hopen dat de gemeenteraad met ons deze laatste stap wil zetten en hebben er vertrouwen in dat dit zal leiden tot een positieve einduitspraak!"

Meeste problemen zijn al opgelost

De Efteling geeft in haar nieuwsbericht aan dat zij zich niet zo veel zorgen maken over de voortgang van het traject: "De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Zij hebben een groot deel van de beroepsgronden ongegrond verklaard, maar enkele onderwerpen niet. Dit is best goed nieuws. Op de meeste punten, bevestigt de Raad van State hiermee dat het een zorgvuldig en goed plan is. In de uitspraak geeft de Raad van State aan dat een aantal zaken beter vastgelegd moet worden en een deel van de plannen enigszins aangepast dient te worden. De uitspraak omvat 141 overwegingen. Op 15 punten is verduidelijking of aanpassing nodig. De gemeenteraad wordt bijvoorbeeld gevraagd beter toe te lichten waarom niet in het huidige park gebouwd kan worden (ten koste van de 11% maximale bebouwing) en om nadere grenzen aan te geven over de hoogte van lantaarnpalen."

Uitstel van uitbreiding was toch al ingepland

Het half jaar uitstel van het bestemmingsplan betekent dat De Efteling toto die tijd nog niet mag starten met haar plannen. 

Het uitstel van de uitbreidingsplannen lijkt op dit moment geen heel groot probleem te vormen. In september van dit jaar gaf directeur Fons Jurgens al aan dat de uitbreidingsplannen van De Efteling voorlopig worden uitgesteld. Andere investeringen, o.a. om gezond door de coronacrisis heen te komen, hebben prioriteit. Bovendien vertelde Jurgens destijds: "Mocht de rechter de grote uitbreidingsplannen alsnog afkeuren, dan zie ik nog wel mogelijkheden om de komende jaren wat kleinere stappen te maken." Een van die stappen werd onlangs al gepresenteerd; Een nieuw toegankelijk speelbos op de plek waar nu nog attractie Marina Polka staat..

Meer informatie: www.Efteling.com