Het Eventplatform kijkt terug op een zeer geslaagde ‘Code rood voor de evenementenbranche’ actie op het Malieveld in Den Haag. Ook vanuit MKB Nederland krijgt de evenementensector de nodige steun.

Het Eventplatform kijkt terug op een zeer geslaagde ‘Code rood voor de evenementenbranche’ actie op het Malieveld in Den Haag. Ook vanuit MKB Nederland krijgt de evenementensector de nodige steun.

"Met deze symbolische actie zijn we erin geslaagd de aandacht te vestigen op de noodsituatie in de branche en hebben we laten zien dat aanvullende steun van levensbelang is om overeind te blijven". 

Riemer Rijpkema namens het Eventplatform

Het voortbestaan van de totale keten en infrastructuur van een internationaal hoog in aanzien staande sector staat zwaar onder druk. De evenementenbranche realiseert normaliter een jaaromzet van 7,4 miljard, biedt werk aan ruim 100.000 medewerkers en ZZP’ers en zorgt voor een aanzienlijke economische spin-off voor lokale economieën. Uit een recente peiling van het Eventplatform blijkt dat de helft van de werknemers en ZZP’ers in de branche, zo’n 51.000 mensen, zonder werk thuiszitten en dat van de 7,4 miljard omzet dit jaar nog geen 2 miljard gerealiseerd wordt. Twee derde van de bedrijven halen daarmee het einde van het jaar niet zonder aanvullende steun.

Meer informatie: www.eventplatform.nl/corona

MKB Nederland wil snel overleg met de politiek

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof wil op korte termijn met staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) en ondernemers om de tafel over welke financiële en andere maatregelen nodig zijn voor de door corona zwaar getroffen evenementenbranche.

Steunmaatregelen en hulp bij transitie

‘We moeten daarom gericht met de staatssecretaris in gesprek over steun voor deze sector’, aldus Vonhof. ‘Ook de branche realiseert zich dat niet elk bedrijf kan worden gered. Maar het is voor de staatssecretaris goed om van ondernemers zelf te horen wat er aan de hand is en waar het naartoe gaat. We willen het hebben over verlenging van de steunmaatregelen, maar ook over mogelijke nieuwe businessmodellen en omscholing van medewerkers. Bedrijven moeten worden geholpen in het maken van een transitie. Ik wil mijn uiterste best doen om de sector zo goed en kwaad als het kan door deze crisis te helpen.’

meer informatie: www.mkb.nl