Door de coronacrisis daalt de vraag naar flexwerkers aanzienlijk. Het volume in de flexbranche daalt dit jaar daardoor naar verwachting met 20%, beduidend meer dan tijdens de vorige crisis in 2009. Daarbij vindt de grootste terugval in het tweede kwartaal plaats.

Door de coronacrisis daalt de vraag naar flexwerkers aanzienlijk. Het volume in de flexbranche daalt dit jaar daardoor naar verwachting met 20%, beduidend meer dan tijdens de vorige crisis in 2009. Daarbij vindt de grootste terugval in het tweede kwartaal plaats.

In sectoren die hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals de horeca en de luchtvaart, zijn veel oproep- en uitzendkrachten werkzaam. Het zijn met name de flexwerkers die als eerste worden ontslagen. Daarnaast wordt de krimp mede veroorzaakt door de invoering van de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die flexkrachten duurder maakt. Ondanks de grote volumedaling kan het herstel ook weer snel gaan in 2021. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht voor de flexbranche van het ING Economisch Bureau.

Volume flexbranche krimpt dit jaar met 20%

Het volume in de flexbranche krimpt dit jaar naar verwachting met 20%. Dit is beduidend meer dan tijdens de vorige crisis in 2009, toen het volume met 13% daalde. De (verwachte) krimp wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren:

  1. De sector wordt hard geraakt door de coronacrisis.
  2. In het eerste kwartaal was de arbeidsmarkt nog altijd krap, waardoor het moeilijk was om geschikt personeel te vinden.
  3. De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 maakt flexwerkers duurder.

De flexbranche wordt hard geraakt door de coronacrisis

In de maanden april en mei nam de vraag naar uitzendkrachten sterk af vanwege de vele (gedeeltelijke) bedrijfssluitingen als gevolg van corona. Het aantal uitzenduren lag in de eerste helft van het jaar dan ook 19% lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien zijn in de sectoren die sterk zijn geraakt door de coronacrisis, zoals de horeca, detailhandel non-food en de luchtvaart, relatief veel oproep- en uitzendkrachten werkzaam.

Flexwerkers worden als eerste ontslagen

Doordat bedrijven in de afgelopen maanden minder en soms geen werk hadden werd het flexibele personeel, waaronder uitzendkrachten, als eerste naar huis gestuurd. Zo nam het aantal flexwerkers in het tweede kwartaal af met 272.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl het aantal werknemers met een vast dienstverband over dezelfde periode met 157.000 is toegenomen.

Nieuwe wet maakt uitzendkrachten duurder

De volumekrimp in de flexbranche speelt overigens al langer. In 2019 lag het volume 1% lager ten opzichte van 2018, met name vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast maakt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die begin dit jaar is ingevoerd, uitzendkrachten 5% tot 10% duurder. In het eerste kwartaal daalde het volume met 8%, terwijl de prijs, tegen de trend in, met 7% toenam.

Snel herstel mogelijk

De verwachting is dat de flexbranche in 2021 weer terug kan zijn op het pre-corona niveau van eind 2019. “Hoewel de flexbranche hard is geraakt door de coronacrisis, kan de sector ook weer snel herstellen als de economische groei aantrekt”, stelt Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Bedrijven huren bij groei veelal eerder flexibel personeel in dan dat ze direct vast personeel in dienst nemen, zeker gegeven de huidige onzekerheden. Een hogere prijs nemen ze op de koop toe.”

Bron en meer informatie: www.ing.nl

Oproep NBBU

De NBBU (branchevereniging voor uitzendbureaus roept bedrijven op om zich als een goed werkgever te gedragen en waar mogelijk hun uitzendkrachten via de NOW-maatregel in dienst te houden.

"De NOW-maatregel is in het leven geroepen om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen en daarmee zoveel mogelijk werkenden in dienst te houden. Dus ook de uitzendkrachten. Om na de crisis de draad zo snel mogelijk weer op te pakken, is het goed de band met uw uitzendkrachten waar mogelijk intact te houden. We benadrukken nog maar eens: vraag, als het kan, de NOW-subsidie aan."

MEer informatie: www.nbbu.nl/nieuws/dringende-oproep-aan-alle-nbbu-leden/