Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen tot -19,3, tegen -37,2 in het vorige kwartaal. Op de detailhandel na blijft het sentiment echter nog steeds negatief. Een vertraging van de investeringen wordt voorzien.

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen tot -19,3, tegen -37,2 in het vorige kwartaal. Op de detailhandel na blijft het sentiment echter nog steeds negatief. Een vertraging van de investeringen wordt voorzien.

Dat blijkt uit een rapportage van CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Ook in de horeca is de stemmingsindicator sterk verbeterd (+32) , maar zijn ondernemers nog altijd het meest negatief. Per saldo noteerde 90 procent van de ondernemers in deze bedrijfstak een omzetdaling in het tweede kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder.

Rode cijfers voor ondernemers in horeca en sector cultuur, sport en recreatie

Bijna de helft van de ondernemers heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met winst. 27 procent van de ondernemers noteert een negatief bedrijfsresultaat en 18 procent geeft aan geen noemenswaardige winst of verlies gemaakt te hebben. Ruim 41 procent van de bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen geeft aan winst gemaakt te hebben. Bij grotere bedrijven ligt dit percentage hoger.

In de horeca en de sector cultuur, sport en recreatie zijn veel ondernemers door de coronacrisis in de rode cijfers beland. Door de maatregelen tegen het coronavirus viel een groot deel van de omzet bij deze bedrijven weg. Van de ondernemers in de cultuur, sport en recreatie noteerde slechts 4 procent een positief bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar en zag 78 procent de cijfers in het rood lopen. In de horeca schreef 7 procent van de ondernemers zwarte cijfers en leed 77 procent verlies. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van tijdelijke financiële regelingen van de overheid om de pijn te verzachten.

Coronacrisis zorgt bij veel bedrijven voor vertraging investeringen

De coronacrisis heeft grote invloed op de investeringen bij een deel van de bedrijven. Ruim 43 procent van de ondernemers geeft aan dat geplande investeringen langzamer doorgevoerd of gestart zijn, stil liggen of geheel geschrapt zijn. Ook is er een groep ondernemers (11 procent) die investeringen sneller doorvoeren, eerder starten of die ongepland zijn gaan investeren. 46 procent van de ondernemers meldt geen effect van de coronacrisis op de investeringen, of had überhaupt geen investeringen gepland.

Meer informatie: https://ondernemersplein.kvk.nl/coen/