De coronacrisis laat zien dat primaire communicatiemiddelen als pijlen op de grond en bebording langs wandelpaden om de gewenste looproute aan te geven doeltreffend werken. Ook Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft op dit punt haar best gedaan en is door het RIVM als coronaproof beoordeeld.

De coronacrisis laat zien dat primaire communicatiemiddelen als pijlen op de grond en bebording langs wandelpaden om de gewenste looproute aan te geven doeltreffend werken. Ook Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft op dit punt haar best gedaan en is door het RIVM als coronaproof beoordeeld.

Door het invoeren van time slots of tijdsloten reguleert het vogelpark bovendien de bezoekersstromen. Het vogelpark Avifauna heeft zich in 2020 ontwikkeld tot een volwassen belevenispark dat jaarlijks zo’n 350.000 bezoekers trekt. Met informatiepanelen betrekt het park de bezoeker bij de toekomst van het park.

Veel dierenparken ontwikkelen ten behoeve van hun informatievoorziening vooral digitale toepassingen zoals app’s voor de smartphone, virtual reality (VR) applicaties of QR-codes die iets extra’s toevoegen aan de gegeven informatie. Want een dierenpark is steeds meer een belevenispark geworden en het wil bezoekers steeds meer interactief bezighouden.Vogelpark Avifauna richt zich met verschillende informatiepanelen direct tot de bezoeker zowel tot jongeren als volwassenen.

Biodiversiteit en klimaatverandering

De ‘klassieke’ informatieborden blijken nog steeds goed te werken, zeker wanneer die via de tekst op een creatieve manier de bezoeker aanzetten tot handeling. Gewoonlijk vinden bezoekers van dierentuinen bij de verblijven van de dieren op de borden achtergrondinformatie over het belang en het leefgebied van de diersoort. Daarnaast organiseren dierentuinen demonstraties, rondleidingen en voedermomenten waar de bezoekers informatie krijgen en betrokken worden bij fauna en natuur.  Veel informatie is beschikbaar via folders, brochures, de website en de app’s op de smartphone.  Onderwerpen als milieuvervuiling, biodiversiteit en klimaatverandering komen daarbij regelmatig aan de orde.  Op dit punt, zo blijkt uit onderzoek van de WageningenUR, beïnvloeden dierentuinen de publieke opinie. Ook Vogelpark Avifauna doet hieraan mee en is actief met lesprogramma’s  voor scholen in de regio.

Objectief taalgebruik

De toonzetting van de communicatie op de informatiepanelen in het park  is objectief en de taal is helder. Drie voorbeelden in Vogelpark Avifauna maken dat duidelijk.

Het eerste informatiepaneel  heeft het thema spanwijdte van vogels. Het gaat er om dat vogels met grote vleugels een grotere spanwijdte hebben dan vogels met kleine vleugels. In dit geval vraagt het paneel de bezoeker om zelf na te gaan wat zijn eigen spanwijdte is in vergelijking met sommige vogels. Zo wordt het begrip snel duidelijk door met het eigen lichaam, met name de armen te spreiden, inzicht wordt verkregen in de grootte van de spanwijdte. Verder wordt de suggestie gedaan om de eigen spanwijdte met anderen te delen op facebook.

Het tweede informatiepaneel gaat over de verschillende bekken of snavels van vogels. Speciaal uitgevoerde snavels zijn in de loop der evolutie ontstaan meestal voor het eetgemak van het dier. Gevraagd wordt als interactieve handeling zelf een gekke bek te trekken voor een spiegel. Zo raken bezoekers op een leuke manier betrokken bij het onderwerp en krijgen ze inzicht in het onderwerp.

Het derde informatiepaneel betrekt de bezoeker bij de toekomst van het vogelpark. Het vertelt over uitbreidingen van het park, in dit geval de aanleg van een doorloopverblijf de pampa van Zuid-Amerika. De bezoeker wordt vriendelijk gevraagd om eventueel een donaties te doen. Een donatie die zo blijkt bij een informatiepaneel bij de hoofdingang, aftrekbaar is.

Vogelpark Avifauna bestaat sinds 1950 en is wereldberoemd.  Tot 2012 was het in handen van de familie Van der Valk. Sinds 2013 heet het officieel de Stichting Vogelpark Avifauna die zonder winstoogmerk opereert. Samen met natuurbeschermingsorganisaties over de hele wereld wordt meegewerkt aan projecten op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en milieuvervuiling. Avifauna behaalde in 2020 het certificaat Green Key Gold waarmee het aangeeft  een integraal duurzaamheidsbeleid te hebben en uit te voeren.  Onlangs ontving Avifauna via het LEF-fonds een bedrag van 50.000 euro. Het wordt onder meer besteed aan het nieuwe project Pampa.

Meer informatie: Vogelpark Avifauna

door: Frits van Wolveren, freelance redacteur in recreatie en toerisme