In de visie van het Nationaal Parken Bureau voor de komende 10 jaar is er in het bijzonder aandacht voor kinderen met als doelstelling dat alle kinderen in Nederland minstens 1 keer voor hun 12de jaar in een Nationaal Park komen.

In de visie van het Nationaal Parken Bureau voor de komende 10 jaar is er in het bijzonder aandacht voor kinderen met als doelstelling dat alle kinderen in Nederland minstens 1 keer voor hun 12de jaar in een Nationaal Park komen.

‘Magische momenten’, de educatiestrategie voor de Nationale Parken, beschrijft de stip op de horizon en de educatiedoelen in de Nationale Parken. 

De strategie besteedt aandacht aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor goede educatie waarmee de gestelde doelen worden bereikt. Daarnaast bouwt ze voort op de aanpak en ervaring van de afgelopen decennia waarin partijen in de Nederlandse nationale parken samenwerkten aan educatie en communicatie. De strategie vormt het uitgangspunt voor educatie in alle Nationale Parken. Het verhaal van de Nederlandse natuur in het algemeen én het specifieke verhaal van het Nationaal Park in het bijzonder: samen vormen zij de kapstok waaraan de educatieve activiteiten in de Nationale Parken worden opgehangen. Elk gebied kent een eigen karakteristieke invulling en diversiteit, eigen speerpunten en eigen prioriteiten. Het uiteindelijke aanbod van educatieactiviteiten is zodoende maatwerk per park; in dit aanbod komt de samenhang tussen de Nationale Parken duidelijk naar voren.

Educatie en educatieve concepten ontwikkelen zich doorlopend, evenals de doelgroepen en de middelen om die doelgroepen te bereiken. Hoewel de strategie een looptijd heeft van tien jaar, wordt het daarom om de vijf jaar geëvalueerd en eventueel herijkt.

Bron en meer informatie: www.nationaleparkenbureau.nl