In 2021 wordt de promotie van Nederland (themajaar) opgehangen aan Het Nederlandse Landschap. Waar voorheen het simpele doel ‘meer bezoek aan Nederland’ centraal stond, ligt nu de focus op ‘meerwaarde voor de Nederlandse samenleving’. 

In 2021 wordt de promotie van Nederland (themajaar) opgehangen aan Het Nederlandse Landschap. Waar voorheen het simpele doel ‘meer bezoek aan Nederland’ centraal stond, ligt nu de focus op ‘meerwaarde voor de Nederlandse samenleving’. 

Marieke Kol, marketingmanager bij NBTC Holland Marketing: “Wij organiseren al jaren ‘themajaren’. Het doel van een themajaar; een relevant en actueel thema in de spotlights zetten. Samen met de betrokken partners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van (nieuw) aanbod en wordt gezorgd voor coördinatie en uitvoering van internationale year-round marketing. We switchen onze focus van ‘Toeristisch Interessant’ naar ‘Maatschappelijk Relevant’. Toerisme is niet meer het doel maar het middel. Dit vertaalt zich o.a. in de doelstellingen om de bezoekers beter over het hele land te spreiden en in het betrekken van lokale bewoners bij het thema.”

Het NBTC werkt voor het themajaar 2021 samen met zeven partners: 

  • De provincie Noord-Holland
  • De provincie Friesland
  • De provincie Flevoland
  • De provincie Limburg
  • De Hollandse Waterlinies
  • Nationale Parken
  • Achterhoek

Hoe kunnen recreatiebedrijven inspelen of aanhaken op het themajaar? 

Kol: “Het themajaar is nu opgezet met 7 partners. Het is de bedoeling dat de verhalen van het Nederlandse landschap verteld worden middels het aanbod van deze partners (denk aan exposities, events etc).  

Kunnen bedrijven dan niets ondernemen rond het thema?

Kol: “Uiteraard kunnen organisaties die geen partner zijn het thema wel omarmen. Bij voorgaande themajaren zagen we dat veel ondernemers inspelen op het thema. Restaurants die themamenu’s aanbieden of winkeliers die een speciale actie hebben gelieerd aan het thema. Dit moedigen we alleen maar aan.”

Wat is de verdere planning voor het themajaar? 

Kol: “De corona-perikelen hebben niet gezorgd voor een vertraging in de voorbereiding. We hebben er wel voor gezorgd dat de plannen flexibel werden ontwikkeld. Hierdoor kunnen we bij eventuele nieuwe ontwikkelingen snel schakelen en is er dus ook voor een nieuw ‘ramp’ scenario een plan. In oktober zullen we naar buiten treden met meer informatie over het programma.”

Meer informatie: https://www.nbtc.nl/nl/home/visie-strategie/hollandcity/evenementen-themajaren.htm