De rondvaartbedrijven kunnen in deze coronacrisis zonder twijfel indelen in de categorie die het zwaar te verduren heeft. Karel Schuttevaer, van de gelijknamige rederij uit Utrecht, vertelt gelaten dat hij dit jaar zonder twijfel op een verlies afstevent. Alles is er op gericht om dat verlies zoveel mogelijk te beperken.

De rondvaartbedrijven kunnen in deze coronacrisis zonder twijfel indelen in de categorie die het zwaar te verduren heeft. Karel Schuttevaer, van de gelijknamige rederij uit Utrecht, vertelt gelaten dat hij dit jaar zonder twijfel op een verlies afstevent. Alles is er op gericht om dat verlies zoveel mogelijk te beperken.

De grotere rondvaartbedrijven in Nederland hebben op dit moment veel onderling contact. Daaruit blijkt volgens Karel dat er grote verschillen zijn in de randvoorwaarden per veiligheidsregio en de steunmaatregelen per gemeente. In Amsterdam heeft een groep van samenwerkende reders in een brief aan de gemeente gepleit om de criteria voor rondvaartboten gelijk te stellen aan touringcars en bussen. Dat betekent o.a. verplicht mondkapjes voor alle passagiers en de schipper; maar ook een iets hogere bezetting van de schepen.

Over de steun die hij voor zijn bedrijf zocht vertelt hij: “Wij hebben gelukkig tijdens de lockdownperiode van ons bedrijf gebruik kunnen maken van de NOW-regeling van de overheid. Vanuit de gemeente is er weinig belangstelling voor onze problemen. We hebben zelf een protocol ontwikkeld dat voldoet bij het nationale RIVM richtlijn. Zelfs de vergoeding voor de ligplaatsen van onze negen schepen kon niet even worden opgeschort in de periode dat wij stil lagen.”

Inmiddels zijn, sinds 1 juni de rondvaarten weer opgestart. Maar met een 40% bezetting van de schepen en extra tijd voor de verplichte schoonmaak, valt er geen rendabele businesscase te organiseren. Karel: “De vraag trekt gelukkig wel weer wat aan. Op drukke dagen moeten we met meer boten dan normaal varen vanwege de lagere bezetting per boot. Daardoor krijgen we meer kosten voor de schipper en de brandstof. We missen vooralsnog de internationale toeristen, die de laatste jaren een steeds groter deel (in 2019 zo’n 60%) van ons klantenbestand uitmaakten. Ook groepen met scholen en personeelsuitjes zien we minder vaak boeken. Ondanks de hogere kosten heb ik het niet aangedurfd om mijn prijzen te verhogen. Ik hoor dat zelfde geluid ook van collega’s in de branche. Rederijen in Amsterdam hebben het nog zwaarder omdat zij nog veel meer van internationale toeristen afhankelijk zijn. We hopen maar dat deze periode snel voorbij gaat.”

Meer informatie: www.schuttevaer.com/nl