Het plan van minister Verhagen (EL&I) om recreatieondernemers gelijk te stellen met grote netbeheerders en energieleveranciers wordt door de Tweede Kamerleden op de pijnbank gelegd. Zowel links als rechts stelt vragen over de onnodig hoge kosten, extreme stijging regeldruk en de Nederlandse kop op Europese wetgeving. RECRON heeft zich de afgelopen maanden hard ingespannen om het belang van de recreatieondernemers op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Het plan van minister Verhagen (EL&I) om recreatieondernemers gelijk te stellen met grote netbeheerders en energieleveranciers wordt door de Tweede Kamerleden op de pijnbank gelegd. Zowel links als rechts stelt vragen over de onnodig hoge kosten, extreme stijging regeldruk en de Nederlandse kop op Europese wetgeving. RECRON heeft zich de afgelopen maanden hard ingespannen om het belang van de recreatieondernemers op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Bekijk de situatie rondom de aanstaande wetgeving recreatienetten op deze website. (Wat ging er aan vooraf...) Elke politieke partij heeft zijn eigen invalshoek. Zo richt de PVV zich vooral op het desastreuze effect  van de wetgeving op de kleine MKB bedrijven. Het CDA vraagt zich af hoe er met deze regels wordt omgegaan in andere landen. Is Nederland op dit onderwerp het braafste jongetje van de klas? De PvdA vraagt naar de onevenredig hoge lastenverzwaring en wil opheldering van de minister waarom hij dit laat gebeuren. De VVD wil graag inzicht in de financiële gevolgen voor de recreatieondernemers en de SP vraagt de minister om ruimte voor de oplossing van de RECRON.  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de waardeoverdracht. Als recreatieondernemers hun net moeten overdragen, krijgen zij dan wel een eerlijke prijs? Ondertussen is RECRON in gesprek met andere belanghebbenden om tot een werkbare oplossing van het probleem te komen. De aandacht van de Tweede Kamer zorgt ervoor dat het wetsvoorstel zoals het er nu ligt in ieder geval niet zomaar kan passeren en dat RECRON de ruimte krijgt om tot een werkbare oplossing te komen. De antwoorden van de minister op de vragen komen waarschijnlijk in oktober. Naar aanleiding van de antwoorden gaat de Tweede Kamer in debat met de minister. Meer informatie: http://www.recron.nl/uit-de-lobby/eer/verplichte-overdracht-netbeheer Bron: Recron