Niet alleen recreatiebedrijven lopen omzet mis; in hun kielzog moeten ook veel gemeenten het stellen met een sterke daling van de inkomsten uit toeristenbelasting. Het grootste gat in de begroting ontstaat in Amsterdam, waar ruim 116 miljoen euro minder kan worden geïnd bij hotels en de verblijfsrecreatie.

Niet alleen recreatiebedrijven lopen omzet mis; in hun kielzog moeten ook veel gemeenten het stellen met een sterke daling van de inkomsten uit toeristenbelasting. Het grootste gat in de begroting ontstaat in Amsterdam, waar ruim 116 miljoen euro minder kan worden geïnd bij hotels en de verblijfsrecreatie.

Begin dit jaar (januari) maakten we nog melding van een stijging op de gemeentelijke begroting 2020 van toeristenbelasting met 40% in Nederland t.o.v. het jaar 2019. Veel gemeenten zien door toenemende decentralisatie, de taken en kosten voor hun organisatie toenemen. Daar stond in veel gevallen onvoldoende extra budget tegenover. Vooral de posten OZB en toeristenbelasting werden in veel gemeenten flink opgeschroefd.

Zie ook: Gemeente Vaals wil toeristenbelasting fors verhogen

Tijdens de coronacrisis steunden diverse gemeenten recreatiebedrijven door de betaling van toeristenbelasting tijdelijk op te schorten (niet af te schaffen, maar uitstel van betaling.)

De afname van toerisme heeft voor gemeenten niet alleen gevolgen voor de inkomsten uit toeristenbelasting; ook parkeergelden (verwachte schade tussen de 282 en 344 miljoen) en vermakelijkhedenretributie (voor dagrecreatie) nemen af. De gemeenten hebben daarnaast ook extra kosten om diverse voorzieningen te ondersteunen. In een artikel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten worden o.a. grote extra uitgaven in de sport (€ 187 tot € 228 miljoen) en cultuursector (€ 118 tot € 377 miljoen) genoemd.

Bron en meer informatie: www.centrumvoorgeldzaken.nl