In Zeeland wordt een nieuwe organisatie voor de vermarkting van de provincie opgetuigd. De organisatie neemt o.a. de opgave op zich om de toeristische marketing toekomstbestendig te organiseren. Ook andere sectoren en beleidsvelden komen aan bod.

In Zeeland wordt een nieuwe organisatie voor de vermarkting van de provincie opgetuigd. De organisatie neemt o.a. de opgave op zich om de toeristische marketing toekomstbestendig te organiseren. Ook andere sectoren en beleidsvelden komen aan bod.

Zo staat Zeeland bijvoorbeeld voor grote uitdagingen als het gaat om het vinden van geschikt personeel. Daarvoor moet het imago van Zeeland worden bijgesteld, in een gezamenlijke aanpak met alle betrokken partijen.

Ook het aantrekken van studenten en ondernemers, samen met de daarvoor actieve organisaties, kan leiden tot meer synergie in de marketing van Zeeland. Door al deze disciplines meer in samenhang én samenwerking op te pakken, wil de provincie een sterker en daarmee beter beeld van Zeeland schetsen.

De kunst is om dit alles zodanig te organiseren, dat efficiëntie en effectiviteit in marketing gerealiseerd wordt voor alle partijen. Daarvoor is een goede digitale strategie en infrastructuur een randvoorwaarde. Hiermee kunnen allerlei organisaties goede en persoonlijke communicatie met hun doelgroep hebben, van toerist, inwoner, investeerder, werkende tot aan student etc. Bedoeling is om per 1 januari 2021 deze krachtige marketingorganisatie voor Zeeland operationeel te hebben.

Bron en meer informatie: www.zeeland.nl