Om de toeristische sector een reddingsboei toe te werpen is het NBTC – Holland Marketing (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) op 4 juni gestart met de voorlichtingscampagne #hiermoetjezijn. Hoe is de vertaalslag door de regio’s van deze nationale aanpak? Hebben lokale toeristische partners (ondernemers) hier profijt van?

Om de toeristische sector een reddingsboei toe te werpen is het NBTC – Holland Marketing (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) op 4 juni gestart met de voorlichtingscampagne #hiermoetjezijn. Hoe is de vertaalslag door de regio’s van deze nationale aanpak? Hebben lokale toeristische partners (ondernemers) hier profijt van?

Nadat op 17 maart, na de uitbraak van het coronavirus, door de regering is besloten tot “een intelligente lockdown, kwam het openbare leven grotendeels tot stilstand. Lege straten,  gesloten café’s en terrassen. Zwaar onderbezette hotels. Vakantieparken waren gesloten of hadden bijna geen gasten. Sinds 1 juli zijn de regels door het RIVM versoepeld en komt de toeristenstroom langzaam weer op gang.

Duurzaamheid en spreiding

Elsje van Vuuren, woordvoeder van NBTC:  #hiermoetjezijn is onderdeel van het hersteloffensief. Hiermee willen we in eerste instantie Nederlanders inspireren om op een veilige manier nog onontdekte plekken te bezoeken. Duurzaamheid en spreiding zijn daarbij belangrijke focuspunten”.  Volgens Elsje van Vuuren betreft het geen tijdelijk actie, maar gaat het om een fundamentele verandering in het denken over vakantiebestemmingen hoe we duurzamer onze vakantie kunnen doorbrengen.

Regionale toeristische marketingorganisaties (DMO’s) hebben op het initiatief van het NBTC ingehaakt. De campagne #hiermoetjezijn maakt vooralsnog gebruik van de social media (Instagram) en krijgt met name vorm door verhaallijnen die op websites naar voren komen. Het streven is een beweging op gang te brengen die als een sneeuwbal ‘onbekende plekjes in de eigen omgeving’ onder de aandacht brengt. Op YouTube zijn inmiddels verrassende voorbeelden te zien van onontdekte parels, zoals in de gemeente Haarlemmermeer. Maar ook via de website kunnen vakantiegangers geïnspireerd raken zoals die van ‘ #hier moet je zijn. De Utrechtse Heuvelrug’.

Meer informatie: www.nbtc.nl/nl/home/activiteiten/hersteloffensief.htm

Fijn en veilig winkelen

Peter Kentie, directeur citymarketing van Eindhoven 365 en lid van de werkgroep Thuismarkt: “We zijn onze vertaalslag van de campagne ‘#hiermoetjezijn’ van binnenuit gestart door ons in eerste instantie te richten op de lokale bewoners van de stad en de gemeenten rond de stad. Door de intelligente lockdown hadden die hun bezoekjes aan de stad beperkt. Zij dienen hun gevoel voor veiligheid met het oog op het bezoeken in de stad weer terug te krijgen. Zij moeten zich er weer van bewust worden dat het fijn en veilig winkelen is in de stad Eindhoven. Dus, we zijn vanuit een kleine cirkel rond de stad begonnen en hebben daarna onze cirkel groter gemaakt om tenslotte ook in een later stadium bezoekers uit Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen opnieuw te interesseren in een bezoek aan Eindhoven”.  De gekozen strategie leidt hopelijk tot herstel van het aantal hotelovernachtingen en meer bezoekersstromen in de binnenstad.

In het kader van de nieuwe marketingaanpak is verder gezocht naar vergaande samenwerking met Visit Brabant en naar win-win-situaties waarbij zowel de stad Eindhoven als plaatsen in de regio rond Eindhoven betrokken worden. Op die manier vindt spreiding van bezoekersstromen plaats. Peter Kentie: “Mooi voorbeeld is dat toeristen in Eindhoven overnachten en via het Van Gogh-fietspad naar Nuenen gaan om daar het museum Vincentre te bezoeken. Maar dan wel weer overnachten en dineren in Eindhoven”. Peter Kentie benadrukt dat in tegenstelling met vroeger, toen er wel een sprake was van een kakofonie van het aanbod, er nu meer structuur is gekomen in de benadering. “Onze strategie is van binnenuit naar buiten. Door de coronacrisis reizen ouderen nog steeds niet graag met de trein vanwege de mondkapjes. Die mindset zal  op termijn moeten veranderen.”

Meer informatie: www.eindhoven365.nl/nl

Dashbord en klankbordgroep

Alice Voorhorst is manager branding van MarketingOost en zit in de NBTC-werkgroep Thuismarkt. Zij  laat weten gericht in te spelen op campagne #hiermoetje zijn met VisitOost.nl. “Door de uitbraak van het coronavirus hebben we in maart alle oorspronkelijke campagnes stilgelegd. Door versoepeling van de maatregelen hebben we natuurlijk geanticipeerd op het initiatief van het NBTC. We hebben gekeken naar iconische landschappen en locaties zoals de Weerribben-Wieden, de Hanzesteden, landgoederen in Twente onder meer Twickel in Delden.” Zij benadrukt dat ondernemers in de regio betrokken worden bij de initiatieven om het toerisme ‘een boost’ te geven. “We doen het voor hen. Onze strategie is om het seizoen op te rekken .Om de relatie met ondernemers te versterken en feedback te krijgen is er een klankbordgroep. Daarnaast hebben we dankzij onze afdeling Strategie & Onderzoek beschikking over actuele data. Hiermee hebben we ‘een dashboard’ waarop we nauwkeurig het aantal boekingen bijhouden. We zien dat de hotelovernachtingen achterblijven en de campings het relatief goed doen. In september voeren  we vervolgens  campagne voor het najaar met onder andere  t.v.-commercials op NPO. Tenslotte willen we ook inzetten op de Vlaamse en de Duitse markt om hen te  interesseren voor het naseizoen.”

Meer informatie: www.marketingoost.nl

Sneeuwbaleffect beweging

Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant,  zit in de stuurgroep’ Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL’ voor de regio Zuid. “Deze taskforce is eind maart door NBTC gestart toen duidelijk werd dat de corona-crisis een enorme invloed zou gaan hebben op de reismarkt. In Nederland zie je bijvoorbeeld al een terugval van ruim 30% in de omzet van vrijetijdsondernemers .Elke provincie geeft zijn eigen kleur aan de campagne #hiermoetje zijn. Ook VisitBrabant zet nu de schijnwerpers op de nog minder bekende plekken in Brabant. Een voorbeeld daarvan: ga eens kijken in Willemstad, een prachtige vestingstad als onderdeel van de Zuiderwaterlinie.  “ VisitBrabant zet ook  thematische fiets- en wandeltochten in de etalage. Het e-magazine van VisitBrabant heeft daar zelfs een special aan gewijd. Daarnaast spelen social media zoals Instagram en YouTube een rol. Lokaal wordt er gebruik gemaakt van busreclame. Volgens Heleen Huisjes is het sneeuwbaleffect van de beweging #hiermoetje zijn al goed zichtbaar. “Steden en regio’s maken volop gebruik van de toolkit die wij aanbieden, waarbij zij zelf en VisitBrabant met rode pijlen laten zien:# hiermoetjezijn, in Brabant!”

Meer informatie: www.visitbrabant.com/nl

Bedoelde en onbedoelde positieve effecten

Al met al zien we dat de coronacrisis achteraf gezien toch onbedoeld positieve effecten heeft. Het heeft geleid tot herbezinning over het effect van bestaande marketingcampagnes. Bovendien zien we dat de samenwerking tussen betrokken partijen wordt geïntensiveerd. Tenslotte komen focuspunten als spreiding van bezoekers en de aandacht voor duurzaamheid extra onder de aandacht.

Kernpunten:

  • Samenwerking tussen marketingorganisaties wordt versterkt
  • Door coronacrisis ontstaat andere marketingstrategie
  • Belang van duurzaamheid neemt toe
  • Spreiding van bezoekers krijgt prioriteit
  • Nieuwe verhaallijnen ondersteunen #hiermoetjezijn

met dank aan (auteur):

Frits van Wolveren, Freelance redacteur in de recreatiesector