De Vereniging Eigen Huis schreef vorige week een bericht aan huiseigenaren dat de prijs van een energielabel m.i.v. 2021 fors omhoog gaat. Uit navraag bij een makelaar blijkt dat de recreatiewoningen nu al met een hogere prijs te maken hebben.

De Vereniging Eigen Huis schreef vorige week een bericht aan huiseigenaren dat de prijs van een energielabel m.i.v. 2021 fors omhoog gaat. Uit navraag bij een makelaar blijkt dat de recreatiewoningen nu al met een hogere prijs te maken hebben.

Henk Jan Kruidenier, makelaar in recreatief onroerend goed, moet helaas melden dat hier geen voordeeltje te halen is voor bezitters van een vakantiewoning: "Recreatiewoningen hebben in de BAG een logiesfunctie en vallen daardoor onder dezelfde regeling als utiliteitsgebouwen. Dat betekent dat voor een label altijd een erkend energieadviseur met een BRL9500-03 certificaat op locatie een interne en externe opname doet en met alle ingewonnen informatie een label afgeeft."

Niet alle vakantiewoningen hoeven overigens verplicht een label te hebben bij de verkoop. Vrijstaande woningen met een oppervlakte onder de 50m2, en woningen die minder dan 4 maanden in gebruik zijn, vallen onder een uitzonderingsregel. (zie: https://www.rvo.nl/file/stroomschema-recreatiewoningenpng )

Energielabel wordt steeds belangrijker

Nu we het onderwerp 'energielabel' hebben aangestipt, wil Henk-Jan Kruidenier nog wel wat achtergrondinformatie geven over de situatie in de recreatiesector: "Een label voor individuele recreatiewoning (verplicht bij verkoop) kost door de systematiek en regeling al gauw 300 tot 400euro. Voor parkeigenaren met meerdere eigen woningen is het daarom aan te bevelen om deze woningen in het geheel mee te laten labelen."

Kruidenier ziet het label als een investering in de toekomst: "Het label zal steeds meer waarde krijgen. Los van het feit dat een duurzame woning met een energiezuinig label lagere energielasten heeft hechten koper meer en meer waarde aan dergelijke labels. Bij utitiliteitsbouw (kantoren) is er al de verplichte C-labeling. De kans dat deze wordt aangescherpt is groot. nu al zijn kantoren met een minder label niet of nauwelijks te financieren. Ook woningbouwcorporaties besteden veel aandacht aan de energie labels die van invloed zijn op de hoogte van de huur. Je ziet dus dat de labels steeds verder doorwerken en niet alleen van invloed zijn op energieverbruik en lasten maar ook op huurprijzen, financierbaarheid en daarmee koopbeslissing. Voor individuele eigenaren van recreatiewoningen geldt dus: regel het tijdig en collectief via VVE of parkbeheerder/ eigenaar en wacht niet tot de makelaar of notaris hier op wijst bij een concept akte."

Met dank aan:

Henk Jan Kruidenier, overwegend in recreatief vastgoed