Op 25 juni werd een nieuwe Taskforce Gastvrijheidssector gepresenteerd. Wat wil deze club van uiteenlopende partijen eigenlijk bereiken? 'Gezamenlijk werken aan duurzaam herstel van de sector', zoals genoemd in het persbericht, blijkt slechts een deel van de lading te dekken...

Op 25 juni werd een nieuwe Taskforce Gastvrijheidssector gepresenteerd. Wat wil deze club van uiteenlopende partijen eigenlijk bereiken? 'Gezamenlijk werken aan duurzaam herstel van de sector', zoals genoemd in het persbericht, blijkt slechts een deel van de lading te dekken...

Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, is blij met de Taskforce. “We hebben er lang voor gepleit, dus zijn verheugd dat de Taskforce nu een feit is. Het zorgt voor een steviger inbedding van de sector bij het ministerie van EZK.”.

Maar waar gaat de Taskforce eigenlijk haar schouders onder zetten? We bellen met Karin Kuiper, secretaris van Gastvrij Nederland, die wat meer duidelijkheid verschaft: "Deze Taskforce is eigenlijk al een initiatief van de periode vóór de coronacrisis. De Gastvrijheidssector wil méér politieke aandacht voor de specifieke problemen en kansen van deze veelzijdige sector. We borduren o.a. voort op de NBTC-nota Perspectief 2030 waarin een visie wordt gegeven op de ontwikkeling van toerisme in Nederland. Een veel aangehaald onderwerp uit dit rapport is de wens en noodzaak tot meer spreiding van toerisme over een groter deel van Nederland."

Waarom juist nu? Kuiper: "De coronacrisis heeft de urgentie vergroot om samen e werken. W moeten op korte termijn gecoördineerde activiteiten organiseren om de gastvrijheidssector door de crisis heen te helpen. In de huidige situatie voeren veel gastvrijheidsbedrijven een onrendabele bedrijfsvoering - en dat kan niet te lang meer duren. Wij zijn wel ontzettend blij en dankbaar voor de eerste twee noodpakketten en het vooruitzicht op een herstelpakket. Wat we ook zien is dat de complexiteit van de recreatiesector afgelopen periode heeft geleid tot weeffouten in de plannen en wetgeving. Dat willen we bij het aanstaande herstelpakket zoveel mogelijk voorkomen. Daarom biedt Gastvrij Nederland haar kennis aan (en die van het netwerk) om het ministerie te helpen bij het opzetten van regelingen en plannen. We willen graag dat ondernemers in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij nieuwe plannen."

Wat gaan jullie concreet ondernemen om de doelstellingen te bereiken? Kuiper: "Allereerst biedt de samenstelling van de Taskforce volop perspectief. Hierin zijn, naast ondernemersorganisaties, ook landelijke, provinciale en gemeentelijke overheidsorganisaties betrokken. Als iets wilt bereiken in toerisme, dan moet je daarvoor een brede steun in de samenleving hebben. We hebben afgesproken om minstens vier keer per jaar bij elkaar te komen om plannen en voortgang te bespreken. Bij twee van die bijeenkomsten zal ook staatssecretaris Mona Keijzer aanwezig zijn.

Het is volgens Kuiper niet de bedoeling dat de Taskforce na de crisis direct weer wordt opgeheven: "We hebben ook ambities voor de langere termijn. De crisis biedt ook kansen. Dit is bij uitstek een periode om structuren en verdienmodellen in de gastvrijheidssector eens te herijken. Zo kan de sector op langere termijn zelfs sterker uit de crisis komen."

De Taskforce Gastvrijheidssector is een samenwerkingsverband van Gastvrij Nederland, brancheorganisaties, NBTC, het Ministerie van EZK, IPO, VNG en CELTH.

Meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl