Aanstaande donderdag debatteert het college van Amsterdam over (beperking van) het toerisme in Amsterdam. Wethouder Everhardt (D66) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het NBTC wil helpen om toeristisch bezoek aan Amsterdam te ontraden. NBTC directeur Jos Vranken reageert in het Parool verbaasd op deze vermeende toezegging.

Aanstaande donderdag debatteert het college van Amsterdam over (beperking van) het toerisme in Amsterdam. Wethouder Everhardt (D66) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het NBTC wil helpen om toeristisch bezoek aan Amsterdam te ontraden. NBTC directeur Jos Vranken reageert in het Parool verbaasd op deze vermeende toezegging.

Geen massatoerisme meer

De toeristische sector in Amsterdam heeft op dit moment zwaar te lijden onder de coronacrisis. Bezettingsgraden zijn dramatisch gedaald en de horeca heeft door de beperkende maatregelen moeite om het hoofd boven water te houden. Tegen deze achtergrond debateert de Amsterdamse gemeenteraad komende donderdag over het toerismebeleid in de stad. Als discussiestuk heeft wethouder Everhardt een brief ingestuurd waarin hij pleit om het toerisme naar de hoofdstad te ontmoedigen met als kernboodschap: Geen massatoerisme meer. Voor bedrijven en werknemers die afhankelijk zijn van internationaal toerisme wordt voorgesteld om een omscholings- / omvormings-traject te subsidiëren.

In het dagblad Het Parool reageert NBTC directeur op de opmerking "In samenwerking met het Rijk, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en diens regionale partners wordt de boodschap richting het buitenland versterkt." Vranken ontkent in de krant elke toezegging op dit gebied: "Wij raden nooit specifieke plekken af en gaan dat ook niet doen." Het is volgens Vranken zelfs nutteloos om een ontmoedigingscampagne te voeren omdat elke vorm van aandacht juist tot méér bezoek zal leiden.

Amsterdamse begroting mist de toeristenbelasting

De gemeente heeft ook andere problemen op te lossen. Zo wordt in de voorjaarsbrief van het college van B&W gemeld dat er voor 2020 een begrotingstekort van € 260 miljoen wordt verwacht. Onderdeel van het tekort is € 100 miljoen aan belastinginkomsten die de stad misloopt door de coronacrisis; vooral veroorzaakt door lagere inkomsten voor toeristenbelasting.

Ondernemers in verzet

Ondernemers, die in grote mate afhankelijk zijn van toerisme, komen steeds meer in verzet tegen de maatregelen van de Amsterdamse gemeenteraad.

KHN Amsterdam reageert online op de brief van Everhardt. Enkele strofes:

Een van de meest zorgwekkende bepaling is dat hij bij het Rijk pleit om mogelijkheden te creëren waarbij er beperkingen opgelegd kunnen worden aan de capaciteit van overnachtingsaccommodaties (zoals vakantieverhuur, b&b's en hotels).

KHN Amsterdam

Een aantal links georiënteerde mensen zijn een volksinitiatief gestart waarbij ze pleiten voor max 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaar en dit o.a. gerealiseerd moet worden door een forse verhoging van toeristenbelasting. Absurd natuurlijk. Echter KHN is tot de ontdekking gekomen dat het uiterst dubieus is hoe dit initiatief tot stand is gekomen en mogelijk niet voldoet aan de bepalingen uit de verordening.

KHN Amsterdam

KHN beraadt zich momenteel het vertrouwen in het college op te zeggen, zich terug te trekken en samen met de achterban en partners een verdergaande eigen koers te varen. Het college overschat haar invloed op bezoekersstromen en realiseert zich niet dat ze afstevenen op een groot financieel debacle als ze geen andere koers varen.

KHN Amsterdam

Op 24 juni organiseerde de gemeente een expertmeeting over horeca en hospitality in Amsterdam. De KHN gaf na afloop een gematigd optimistisch verslag.

Gastvrij Amsterdam, die B&Bs in Amsterdam vertegenwoordigt, verzet zich vooral tegen het aanwijzen van drie wijken in het centrum als gebied met een verbod op toeristisch verhuur. In een brief ter ondersteuning van B&B's geven zij diverse argumenten, w.o.:

Nu de gemeente terugkomt op haar beleid toeristen aan te trekken en de toeristenstroom wil terugdringen (wat misschien niet meer nodig is na de Corona-crisis), straft ze èèn categorie disproportioneel zwaar: de vakantieverhuurders in 3 wijken. Dit is wat men noemt onbehoorlijk bestuur: de lasten worden onevenredig afgewenteld op èèn categorie Amsterdammers. Dit is in strijd met het redelijkheids en billijkheidsbeginsel.

Amsterdam Gastvrij