Veel ondernemers in de recreatiesector hebben te maken met de reisbureauregeling; ook al profileren zij zichzelf niet als reisbureau. De Europese Commissie gaat de regeling evalueren en nodigt ondernemers uit om de online internetconsulatie in te vullen.

Veel ondernemers in de recreatiesector hebben te maken met de reisbureauregeling; ook al profileren zij zichzelf niet als reisbureau. De Europese Commissie gaat de regeling evalueren en nodigt ondernemers uit om de online internetconsulatie in te vullen.

Een reisdienst

Op de website van de belastingdienst wordt omschreven welke activiteiten vallen onder de reisbureauregeling vallen (o.a. van belang voor afdracht van belasting): "Een reisdienst bestaat uit 1 of meer elementen van een reis, die u bij andere ondernemers hebt ingekocht en die u op eigen naam verkoopt aan de reiziger. De ingekochte goederen en diensten moeten rechtstreeks ten goede komen aan die reiziger.

De reisdienst levert u in het land waar u bent gevestigd, of waar u een vaste inrichting hebt.

Het begrip 'reisdienst' is een ruim begrip. Van een reisdienst is al sprake wanneer u 1 enkele dienst van een andere ondernemer inkoopt en op eigen naam doorverkoopt aan een reiziger."

Lees verder op: www.belastingdienst.nl / of zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042505/2019-08-29

Evaluatie van de reisbureauregeling

Het doel van de raadpleging is het verzamelen van gegevens voor de evaluatie van de bijzondere regeling. Daartoe worden met de raadpleging meningen van alle belanghebbenden verzameld over de vraag in hoeverre de bijzondere regeling voldoet aan de doelstellingen (d.w.z. of de regeling nog doeltreffend is), in hoeverre de bestaande regels nog relevant zijn en of deze nog aansluiten op de behoeften van de belanghebbenden. De gegevens die via deze raadpleging worden verzameld, zijn met name bedoeld voor het beoordelen van de doeltreffendheid van deze regels. Daartoe behoort het in kaart brengen van mogelijke verstoringen van de mededinging, en van de kosten en baten van regelgeving voor bedrijven die in het kader van de bijzondere regeling worden belast.

Meer informatie en invullen van de consultatie (t/m 14 september): https://ec.europa.eu