ZKA Strategy verzendt deze week meer dan 250 gebonden uitgaven van haar aanpak van herstel in de vrijetijdssector. Bedoeld voor sectorleiders in toerisme en recreatie.

ZKA Strategy verzendt deze week meer dan 250 gebonden uitgaven van haar aanpak van herstel in de vrijetijdssector. Bedoeld voor sectorleiders in toerisme en recreatie.

De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en genuanceerde inzichten in het verloop, de aanpak en het vervolg van de corona crisis. Want sluimerende trends versnellen momenteel in razend tempo. En diverse ontwikkelingen hebben grote impact op de toekomstbestendigheid van de toeristisch-recreatieve sector in Nederland. Daarom ligt de focus van de aanpak op gefaseerd herstel door afwisselend te ‘denken’ en te ‘doen’, met open vizier en gericht op wezenlijk andere keuzes voor de (middel-) lange termijn.

Want zeg nu zelf, niemand weet écht wat verstandig is. Ook wij van ZKA Strategy beschikken niet over de glazen bol die de nabije toekomst helder voorspelt. Wat we wèl weten is dat er veel gààt veranderen, en dat er ook veel kàn veranderen. Dus hebben we een aanpak uitgewerkt die slim omgaat met deze situatie en streeft naar toerisme in balans. De titel is ‘Van Lock-Down naar Open-UP’.

Corona houdt niet op bij noodfondsen en korte termijn maatregelen gericht op de 1,5 metersamenleving. Het gaat ook om keuzes voor de middellange en de lange termijn; ‘ben ik als bedrijf op de juiste weg met mijn businessmodel?’, ‘nu intercontinentaal toerisme voor langere tijd verdwenen is, moeten wij als bedrijf of bestemming razendsnel schakelen, ‘welke richting op zodat we ècht toekomstbestendig worden? ‘hoe ziet onze regionale toerismestrategie eruit de komende 3-5 jaar, en wat is slim om daaraan aan te passen?’

Eén van de eerste stappen is rust creëren in de liquiditeit van perspectiefrijke bedrijven voor de komende jaren en zo snel mogelijk gastvrijheid te bieden op 1,5 meter afstand. Tegelijkertijd is het zaak om als sector en toerismebestemming nu de wissel om te zetten en om structurele kansen te pakken. Wij zijn ervan overtuigd dat de coronacrisis niet alleen een crisis is, maar ook een transformatiemoment voor de sector. Want al langer sluimerende trends versnellen zich nu: digitalisering (om contactloze gastvrijheid te bieden), individualisering van dienstverlening, respect voor de eigen omgeving, veiligheid als een service, behoefte aan hogere toegevoegde waarde door capaciteitsmanagement (in bedrijven en in de publieke ruimte) en het besef van wederzijdse afhankelijkheid in toeristische ecosystemen tussen alle betrokken organisaties, overheden en ondernemers.

Wij hebben onze aanpak gebundeld in een document dat op een pré-corona manier wordt verspreid: persoonlijk en per post. Het is (gratis) te bestellen via Wouter de Waal (06-13227179) of Merlijn Pietersma (06-81909921). Maar wij presenteren het ook graag aan organisaties die vooruit willen, DMO’s die willen werken aan bestemmingsontwikkeling, ondernemersclubs en samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste is dat sectorleiders het debat met elkaar gaan voeren over de toekomst. Wij dragen ons steentje hieraan bij. Offline als het kan, Online als het moet.

Bron en meer informatie: ZKA Strategy