De maatregelen waarvoor Gastvrij Nederland sinds het begin van de crisis heeft gepleit zijn terug te zien in het tweede noodpakket dat het kabinet vandaag heeft gepresenteerd.

De maatregelen waarvoor Gastvrij Nederland sinds het begin van de crisis heeft gepleit zijn terug te zien in het tweede noodpakket dat het kabinet vandaag heeft gepresenteerd.

Zie ook: Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Overgenomen zijn: aandacht voor seizoensarbeid, compensatie vaste lasten, verlenging en verbreding NOW, verlenging belastingmaatregelen en verbetering kredietmogelijkheden. Grote zorg heeft Gastvrij Nederland over de hoogte van de vergoeding, maximaal 20.000 euro over drie maanden, vooral voor de ‘gesloten’ sectoren. En over de technische uitvoerbaarheid van alle regelingen.

Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland is voorzichtig optimistisch. “De combinatie met de verdere versoepeling van de maatregelen en het tweede steunpakket zorgt ervoor dat ondernemers weer vooruit kunnen kijken. Maar wij blijven zorgen houden over de mogelijke faillissementen en ontslagen in onze sector”.

In de persconferentie van 20 mei heeft het kabinet het tweede steunpakket toegelicht. Deze persconferentie volgde op de persconferentie waarin verdere versoepeling van maatregelen is aangekondigd. “De sector zit te springen om verdere versoepeling, maar ook om een doeltreffend sectorspecifiek steunpakket.”

Na eerste lezing van de maatregelen constateert Gastvrij Nederland dat de grotere mkb-bedrijven in de gesloten sectoren als horeca, reissector, evenementen- en recreatiebranche niet voldoende zijn geholpen met de maatregelen. “De maximale vergoeding is veel te beperkt. Dat is niet alleen een probleem voor die ondernemers en hun werknemers, maar ook voor alle toeleveranciers die weer afhankelijk zijn van deze bedrijven. Zo dreigen toch delen van de keten binnen afzienbare periode om te vallen”.

“Het is grote winst dat minister Wiebes de gastvrijheidssector in de persconferentie heeft genoemd,” vindt Van Wijk. “Wij hebben voortdurend de belangen van onze ondernemers bij het ministerie onder de aandacht gebracht en staan in nauw contact”. Van Wijk heeft staatssecretaris Keijzer uitgenodigd voor een werkbezoek aan de sector. Want het blijft van groot belang banen en bedrijvigheid te behouden en daar kunnen we alleen maar gezamenlijk de schouders onder zetten.”

Bron en meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl/