De meeste toeristisch recreatieve bedrijven hebben inmiddels hun openingsdatum bekend gemaakt- of zijn inmiddels al weer open. Bij het NBTC wordt samen met partners, achter de schermen, gewerkt aan het ‘Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL’. De focus ligt nu op steun, daarna moeten we in Nederland aan de slag met duurzaam herstel. In een uitgebreid interview geeft NBTC directeur Jos Vranken een toelichting op de plannen….

De meeste toeristisch recreatieve bedrijven hebben inmiddels hun openingsdatum bekend gemaakt- of zijn inmiddels al weer open. Bij het NBTC wordt samen met partners, achter de schermen, gewerkt aan het ‘Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL’. De focus ligt nu op steun, daarna moeten we in Nederland aan de slag met duurzaam herstel. In een uitgebreid interview geeft NBTC directeur Jos Vranken een toelichting op de plannen….

De belangrijkste punten uit het interview:

  • Het hersteloffensief wordt samengevlochten met de bestaande NBTC-strategie; Perspectief 2030 voor een duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland.
  • Belangrijkste insteek is om de kans op te pakken om Nederlanders (opnieuw) kennis te laten maken met de mogelijkheden in eigen land – ook de nog onontdekte plekken (spreiding)
  • Er zijn nog geen extra financiële toezeggingen vanuit het ministerie EZK of de provincies. Het NBTC financiert de eerste fase uit het eigen budget.
  • Het NBTC heeft vanuit het ministerie van EZK meer ruimte gekregen om zich ook (beperkt) met binnenlandse vakanties bezig te houden.
  • De Destinatie Marketing Organisaties (DMO’s)zijn voor het hersteloffensief de partners in het veld. Zij hebben vervolgens weer contact met ondernemers.
  • Belangrijk is ook om uit deze crisis lessen te leren die de destinatie Nederland na de coronacrisis goed kan gebruiken.

Wat zijn de uitgangspunten voor het hersteloffensief?

Jos Vranken: "Voordat de coronacrisis toesloeg was de toeristische sector wereldwijd een enorme groeisector. Wij gaan er nog altijd van uit dat de groei op de langere termijn blijft aanhouden. Deze coronacrisis gaat waarschijnlijk alleen voor een tijdelijke, maar potentieel langdurige, dip zorgen. Om die reden blijven we dan ook goed kijken naar ons eigen beleid voor de langere termijn, zoals die is vastgelegd in het Perspectief Bestemming Nederland 2030. Daarin wordt een duurzame verantwoorde groei nagestreefd voor de diverse bestemmingen in Nederland. Spreiding van toerisme over het land, o.a. naar rustiger plekken, is een essentieel onderdeel van dat plan. Dat sluit goed aan bij de maatregelen die nodig zijn om toerisme in Nederland weer verantwoord op te starten. De komende tijd willen we, in het belang van de volksgezondheid, vermijden dat er grote groepen mensen dicht bij elkaar komen. Onze taak is dan nu ook primair gericht op publieksvoorlichting en het gidsen van gasten."

Een beweging op gang brengen om toerisme structureel te veranderen

Vranken tracht in zijn visie over de periode van de coronacrisis heen te kijken, en ziet dan ook kansen in deze lastige periode.: “Op dit moment is het thuisland voor veel Nederlanders tijdelijk de enige keuze als vakantieland. We moeten daarom nu laten zien wat voor bijzondere vakantiemogelijkheden ons land te bieden heeft. Het is juist nu de kunst om de kleinschalige bijzondere locaties op het netvlies te krijgen, zodat Nederlanders ook in de toekomst weer wat vaker voor een vakantie in Nederland kiezen. Ik zie dat als een beweging waarin we een gedragsverandering teweeg willen brengen. Het NBTC vervult daarin een paraplufunctie, die de diverse initiatieven aan elkaar koppelt. In de eerste fase van het herstel zetten we vooral in op voorlichting en gidsen. Een grootschalige campagne heeft op dit moment helemaal geen zin. Gezien de beperkingen in de capaciteit bij veel toeristische bedrijven is een grotere toeloop dan nu al verwacht op de korte termijn zelfs onwenselijk.”

Een campagne in fasen

Vranken: "Voor het herstelprogramma Destinatie NL wordt een programma op de langere termijn opgezet, waarbij er op dit moment nog veel onzeker is. In de eerste fase speelt vooral voorlichting een belangrijke rol. Voor ondernemers willen we bijvoorbeeld een Toolkit maken zodat ze na de crisis beter in staat zijn om zelfstandig buitenlandse toeristen te werven. Dat zorgt er voor minder afhankelijkheid van grote boekingsplatformen. Ook zetten we een onderzoek op waarmee ondernemers een beter profiel krijgen van internationale doelgroepen. Deze eerste fase van het herstelplan financieren we zelf uit onze basisbeschikking NBTC. De DMO's in Nederland moeten er voor zorgen dat de plannen worden doorvertaald in de regio. Zij zijn ook de partijen die de contacten onderhouden met de ondernemers.

Pas in een volgende fase komen ook de reguliere onderwerpen als  promotie weer aan bod. Je zult begrijpen dat dit een complexe organisatie wordt, want er zijn heel veel verschillende partijen, (o.a. provincies, DMO’s ministeries …) bij betrokken. Op dit moment zijn veel partijen druk met het doorvoeren van regelingen om de schade voor de sector te beperken. We hebben dan ook nog geen concrete toezeggingen voor een herstelbudget op een later moment.”

Lessen uit de crisis

Vranken noemt ook enkele positieve aspecten die voortkomen uit de crisis: "We weten al langer dat attractieparken hun bezoekersstromen goed weten te controleren. Daar hebben ze nu voordeel van, bij het reguleren van een mensenstroom op anderhalve meter afstand. Deze kennis komt nu ook op de radar bij partijen in de publieke sector, die al langer worstelen met drukte op sommige plekken. Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam of Giethoorn."

Ook de tijdsloten ziet Vranken als een blijvertje: "Als je dit vóór de crisis had geïntroduceerd, om mensen per tijdseenheid te laten boeken voor een attractie, dan was dat waarschijnlijk niet geslaagd. Nu snappen mensen waarom het nodig is, en accepteren ze de boeking binnen een tijdsframe. Op langere termijn kun je dit instrument gaan gebruiken om je bezoekers beter te spreiden en eventueel te werken met prijsdifferentiatie op drukke en rustige momenten."

Met dank aan:

Jos Vranken, directeur NBTC