De Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders, Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool en Toerisme Vlaanderen hebben een instrument opgesteld om de evenementensector op een veilige manier terug op te starten.

De Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders, Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool en Toerisme Vlaanderen hebben een instrument opgesteld om de evenementensector op een veilige manier terug op te starten.

De opzet: ervoor zorgen dat organisatoren en lokale besturen een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken of en onder welke voorwaarden evenementen kunnen doorgaan.

Nu er in Vlanderen stilaan stappen gezet worden om uit de lockdown te geraken, is iedereen op zoek naar richtlijnen en instrumenten om die exit te begeleiden. Dat is niet anders in de evenementensector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze terug veilig op te starten, sloegen de Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders en Toerisme Vlaanderen de handen in elkaar. Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool zorgde voor de nodige begeleiding.

De evenementensector, die het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren krijgt, kent niet alleen een grote economische maar ook maatschappelijke waarde. Met de gedragscode en veiligheidsmatrix wordt ingezet op een veilige heropstart van deze belangrijke sector. 

Bron en meer informatie: www.toerismevlaanderen.be