Young Innovators ontwerpt aan het ‘Park van de toekomst’

In het kader van het programma ‘Young Innovators’ van het College van Rijksadviseurs is VOIDS (urbanism &landscape architects) geselecteerd om onderzoek te doen naar het vakantiepark van de toekomst. Dit doen zij voor het programma Vitale Vakantieparken; een samenwerking van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland.

VOIDS deed eerder onderzoek naar de toekomst van vakantieparken in Zeeland

Net voor de zomer selecteerden het College van Rijksadviseurs en de co-opdrachtgevers zes Young Innovators voor dit jaar. Zij gaan aan de slag met een ontwerpend onderzoek waarin ruimtelijke en maatschappelijke thema’s elkaar versterken en nieuwe, inspirerende perspectieven bieden. Met dit Young Innovator programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven.

Het Park van de Toekomst

VOIDS is geselecteerd voor de opgave van het programma  Vitale Vakantieparken om een scenario vorm te geven omtrent ‘Het park van de Toekomst’. VOIDS heeft al onderzoek gedaan naar hoe recreatie de motor kan vormen voor kustversterking, natuurbeleving en een lokale economie in de context van Zeeland. Hoe kan hierover nagedacht worden tegen het licht van de recente ontwikkelingen van vakantieparken in Gelderland Hoe kan het ‘Park van de Toekomst’ een inspirerend perspectief bieden voor de  duurzaamheidsthema’s en -kansen als energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit? Hoe kunnen er in een ontwerp verbindingen gelegd worden tussen Veluwebrede opgaven als natuurherstel, landbouwtransitie, verstedelijkingsopgave, energietransitie en een nieuw perspectief op verblijfsrecreatie. En welke mogelijkheden gaan er ontstaan in relatie tot andere transformatieopgaven zoals  zoals defensieterreinen. Wat is hun toekomstige rol? Rijksadviseur Wouter Veldhuis begeleidt VOIDS in deze opgave.

Verblijfsrecreatie inzetten om landschappelijke en maatschappelijke opgaven aan te pakken

We vroegen Johan van Ling, stedenbouwkundige bij VOIDS hoe hij dit project gaat aanpakken? Er wordt nadrukkelijk geen commerciële businesscase ontwikkeld voor een nieuw park. Van Ling: “Het is onze opdracht om te kijken naar de diverse maatschappelijke en landschappelijke opgaven in de regio (Veluwe) en op basis daarvan de uitgangspunten neer te zetten voor een park dat daar zoveel mogelijk positieve bijdrage aan levert. Hierbinnen focussen we op de kansen die ontstaan door recreatie te  koppelen aan de transitie van agrarische gronden (1), defensieterreinen (2) en dorpen (3). Er is een nieuw wervend perspectief nodig voor de toekomst en potentie van verblijfsrecreatie in Nederland. Dit kunnen wij niet alleen en nodigen daarom alle partijen uit die hier mee bezig zijn of kansen zien om met ons mee te denken´´.


Voor meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *