Welzijn van werkenden is verbeterd in ‘coronajaar’; hoe scoorde de sector leisure?

De lockdowns en beperkingen van ‘coronajaar’ 2020 hebben niet alleen negatieve effecten gehad. Uit de eerste Sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO blijkt dat veel werknemers hun leven juist positiever beoordelen. De sector leisure kende op dit gebied een eigen dynamiek.

Het welzijn van werknemers is tijdens corona in alle sectoren sterk toegenomen. Terwijl tussen 2015 en 2020 het welzijn van de beroepsbevolking slechts licht verbeterde, was vorig jaar sprake van een enorme uitschieter (+12 procent). Deze opmerkelijke piek, in een periode waarin de volksgezondheid onder grote druk stond, staat haaks op de economische recessie waarin Nederland terechtkwam. Van de zeven hoofdcategorieën scoorde alleen de categorie ‘economie’ lager. (alle categorieën: werk-privébalans, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, economie, gelijke kansen, veiligheid en klimaat.)

Sector leisure kende een eigen dynamiek

De ‘sector leisure’ waaronder de ABN AMRO ook de horeca rekent, is door de coronacrisis zwaar getroffen. Op een aantal punten wijkt de uitkomst in deze sector dan ook af van andere sectoren. De specifieke eigenschappen die betrekking hebben op werk in de leisure-sector zetten we hier onder op een rijtje:

  • De werknemers in de vrijetijdssector, die grote delen van het jaar was gesloten, ervoeren ook een verhoogd welzijn. Een van de verklaringen is dat werknemers uit de branche cultuur, sport en recreatie meer inspraak hebben gekregen over de volgorde van hun werkzaamheden en hun werktempo. Dit heeft een positieve invloed op hun welzijnsscore. Verder waren er minder ongelukken, eenvoudig omdat er minder werd gewerkt.
  • Van het aantal beschikbare werkdagen waren werknemers gemiddeld 4,3 procent ziek, waar dit een jaar eerder 4,5 procent was. In de agrarische sector, de vastgoedsector en leisure is dit percentage relatief laag.
  • Ongeveer zes op de tien werknemers kan niet regelmatig zelf bepalen in welk tempo het werk wordt uitgevoerd. In de sector cultuur, sport en recreatie hebben werknemers hier meer invloed op. Ook kregen zij in 2020 meer de regie over de werktijden. Meer dan twee derde van de werknemers in deze branche bepaalt regelmatig zelf hoe het werk uit te voeren.
  • In de sector leisure verdubbelde het percentage werknemers dat vreest voor baanverlies naar meer dan 30 procent. Deze vrees is verklaarbaar. De sector leisure kreeg het zwaar te verduren tijdens de lockdowns, waarbij een groot deel van de bedrijven de deuren moest sluiten. Dit heeft geleid tot onzekere werksituaties. Veelal zochten werknemers een alternatief in beroepen waar juist veel mankracht werd gezocht. Ondanks de baanonzekerheid is meer dan 70 procent van de werknemers in de horeca tevreden over hun baan. “Veel medewerkers hebben het zwaar gehad, maar er is wel een herwaardering van vrije tijd”, stelt Stef Driessen, sector banker Leisure bij ABN AMRO. De kans is volgens Driessen aanwezig dat wie elders aan de slag is gegaan toch weer terugkomt. “Uit eerder onderzoek in de hotellerie bleek dat zes op de tien medewerkers die tijdens de pandemie hun baan kwijtraakten graag weer in de sector zou willen werken.”
  • Over alle sectoren nam de jaarbeloning gemiddeld met 4,5 procent toe. In de leisure sector, de zakelijke dienstverlening en bij de overheid, groeide de beloning onevenredig hard. Dit heeft mogelijk te maken met schaarste in de sector.
  • Ondernemers zijn veel voorzichtiger zijn geworden over toekomstige banengroei. In de sectoren transport en logistiek, leisure en voeding verwachtten ondernemers eind vorig jaar een krimp in het aantal banen.
  • De gemiddelde jaarbeloning van werknemers in de retail, leisure en de agrarische sector ligt onder het bedrag dat het Nibud stelt om van rond te kunnen komen. In 2019 lag dit norminkomen op ruim 27 duizend euro. Dat het gemiddelde inkomen lager ligt, komt deels doordat in de eerste twee sectoren veel in deeltijd wordt gewerkt. Daarnaast worden deze sectoren meer bemand door lager opgeleide werknemers.
  • De sector leisure is zoals bekend economisch het meest zwaar getroffen door de coronacrisis. Door de uitbraak van de pandemie en maatregelen om die in te dammen, viel het arbeidsvolume met ruim 4 procent terug. Een gedeelte van het jaar moesten bijvoorbeeld diverse restaurants en musea de deuren sluiten. Toen deze weer open gingen moesten zij zich aan afstandsregels houden. Gevolg was dat de arbeidsproductiviteit sterk daalde van gemiddeld 24 euro per gewerkt uur naar 16 euro.

Meer informatie: www.abnamro.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *