Trends in thematisering

Het vakgebied van thematisering is nog volop in ontwikkeling. Nieuwe inzichten en technieken zorgen er voor dat gasten steeds overtuigender worden meegenomen in een verhaal.

Via de internationale Themed Entertainment Association (TEA) kwamen we in contact met drie experts op dit gebied. Met hen bespraken we de trends van dit moment.

De verwevenheid van thematiseren en het vertellen van een verhaal is bijzonder groot. Dat is de centrale boodschap van de drie internationale experts: Margreet Papamichael (CLEAR Associates – NL), Kile Ozier (Ozier Creatives – USA) en Victor Arca (MyCotoo – Es).

Trends spiegelen aan de basisprincipes

Ozier gaat al een tijdje mee in dit vakgebied, en is in eerste instantie terughoudend als we vragen naar ‘de trends’ in zijn vakgebied: “Pas op, het is een valkuil om op basis van een trend een attractie te ontwikkelen. Ik check de relevantie van trends graag aan de basisprincipes van het vakgebied thematisering en storytelling. Het gaat niet om de verteller, maar om de luisteraar. Iedereen die een verhaal hoort of ziet, geeft daar een eigen invulling aan. Denk bijvoorbeeld maar aan het lezen van een boek. Je vult daar voor jezelf de beelden in. Toen ik de film van Harry Potter nog niet had gezien, maar wel het boek had gelezen, had ik een heel ander beeld van de personages in het verhaal. Juist door die eigen invulling die mensen aan een verhaal geven, bereik je een grote mate van betrokkenheid. Een goed opgezette experience biedt dus ook onderdelen die mensen, met hun eigen fantasie, in kunnen vullen.”

Kile Ozier is een van de bekende namen in de internationale Themed Entertainment wereld. Hij publiceerde recent een boek waarin hij zijn ervaringen deelt over het opzetten van een succesvolle experience. Meer informatie: https://oziercreative.guru

Trends in thematisering

Met Margreet Papamichael, beroepsmatig betrokken bij vele projecten, komen we wel snel tot een lijst met trends die op dit moment de vernieuwing van nieuwe attracties en parken bepalen. Toch begint ook Margreet bij de basis: “De behoefte om een verhaal te gebruiken, ontstaat om een emotionele verbinding met de gast tot stand te brengen.”

  1. We worden kritischer op de rol van Intellectual Property (IP). Zomaar een bekend merk of karakter aan een attractie koppelen gebeurt steeds minder. Goede IP is erg duur geworden en het kan soms aantrekkelijker zijn om eigen IP of verhaallijn te ontwikkelen.
  2. Het verhaal moet authentiek zijn. Het publiek wordt steeds kritischer als het gaat om de geloofwaardigheid. Authentieke verhalen zijn verhalen die passen bij de omgeving. Het hoeft geen waar gebeurd verhaal te zijn, maar het moet wel als geloofwaardig overkomen. Als mensen het verhaal niet accepteren, dan verlies je de emotionele verbinding met ze, en doe je iets niet goed.
  3. Er komt een golf van nieuwe bruikbare visuele technologie op ons af. Virtual Reality (VR) zie ik als een tussenfase naar betere technieken zoals Augmented Reality (AR), Mixed Reality (XR) of hologrammen. Ook in de projectietechniek zie ik volop ontwikkeling – op dit moment vooral gecombineerd met bewegende elementen.
  4. De enorme vloedgolf aan nieuwe technologie waar we in ons dagelijks leven mee te maken krijgen, zorgt ook weer voor een tegentrend. Mensen zoeken weer naar de echtheid. Die vinden ze bijvoorbeeld in de natuurlijke omgeving of door meer quality time met elkaar door te brengen. Dat zijn ook momenten die parken kunnen faciliteren.
  5. Een trend die ik vooral in de museumwereld zie is; Het leggen van verbanden met je eigen hedendaagse leefomgeving. Wat betekent een museumobject voor de maatschappij van vandaag. Een mooi voorbeeld is de ‘Black Lives Matter’ beweging, die musea er toe aanzet om het historisch verhaal te vertellen vanuit verschillende oogpunten. Daarin kun je prima storytelling vanuit verschillende personages gebruiken.
  6. Het actief betrekken van bezoekers; op dit gebied bevinden we ons nog maar in het beginstadium. En dan bedoel ik niet dat je op een knopje kunt drukken en dat er dan iets gebeurt. We gaan toe naar een wereld waarin je op individuele basis een interactie aangaat in een spel of verhaal. Mooie voorbeelden die ik recent zag opduiken zijn bijvoorbeeld ‘Secret Cinema’ waarin je een cultmovie bekijkt, waar je vervolgens bij betrokken wordt.

Margreet Papamichael is betrokken bij de planning van nieuwe leisureprojecten in attracties, entertainment en resorts. Daarbij richt zij zich vooral op (financiële) haalbaarheid en realisatie van projecten. Daarnaast is zij ook actief in het bestuur van TEA Europe.
Meer informatie: www.clear-associates.com

De term ‘Immersive’ duikt overal op

Een term die we in de attractiesector we vaak tegenkomen, en waar nog geen goede Nederlandse vertaling voor bestaat is de ‘Immersive experience’. Onze poging om de term te vertalen: “Het zijn ervaringen waarin de gast wordt ondergedompeld in een verhaal of situatie – en het gevoel krijgt dat hij/zij er ook echt bij is.” Een van de meesters van de ‘immersive experience’ is Victor Arca. Hij gebruikt vooral veel acteurs om de bezoekers het verhaal in te trekken.

Arca haalt nog een van de eerder genoemde trends aan: “We zien dat de gast bij bezoekervaringen niet alleen intensiever betrokken wordt. Daarmee wordt ook de behoefte aan een authenticiteit groter. Daarmee worden bestaande omgevingen, met hun verhalen, intensiever beleefd. Deze trend wordt overigens niet exclusief ingezet door de attractie-industrie. Ook in retail, vastgoedexploitaties en citymarketing wordt volop geïnvesteerd in beleving.”

Wat is de rol van acteurs bij een project in een attractie?
Het is volgens Arca te simpel gedacht om een paar acteurs op je park te laten rondlopen die een verhaal vertellen: “Voordat we uitkomen bij de acteurs dient er allereerst een ideale omgeving gecreëerd te worden. Wij creëren een wereld en bedenken van tevoren ook welke karakters deze wereld bevolken. Daarna volgt het stadium van casting; welke personen vullen het gezochte karakter het beste in.”

Wat zie jij als succesfactoren voor het inzetten van acteurs?
Arca: “Het belangrijkste criterium bij de keuze van acteurs is de mate waarin er van acteurs een actieve dialoog wordt verwacht. Bij sommige projecten worden acteurs alleen ingezet om een bepaalde sfeer te creëren en zijn ze vooral op de achtergrond aanwezig. Daarvoor heb je niet de meest ervaren (en duurdere) acteurs nodig. Als er echter een actieve rol is weggelegd voor de acteur, waarin interactie met de gasten plaatsvindt, dan ga je op zoek naar mensen met meer ervaring. Iemand die succesvol is in film of theater is lang niet altijd de meest geschikte persoon voor ons werk. De kwaliteiten van een ‘immersive’ acteur zijn: zelfvertrouwen, aanvoelen van de gasten en een grote onbevangenheid in het improviseren.”

Hoe ziet jouw kosten – baten analyse er uit voor de inzet van acteurs?
Arca: “Als je acteurs gaat inzetten in je project, dan mogen we er van uit gaan dat zij gaan zorgen voor het onderscheidend vermogen van de beleving. Het inzetten van acteurs is een sterke zet als je een sterke band met de bezoeker wilt opbouwen. Je beoordeeld het project dan ook op de mate waarin de acteurs in staat zijn geweest om de gast de ervaring in te trekken.
Als we de kostenkant bekijken van een goed opgezet project, dan heb je o.a. te maken met de schrijver van de verhaallijn, regisseur van het project, salaris van de acteurs, kostuums, make-up en begeleiding van nieuwe instromers. In veel gevallen zal er voorafgaand aan de opening ook nog diverse keren gerepeteerd moeten worden. Een deel van de kosten is schaalbaar en je kunt per project kiezen voor de juiste afstemming van omvang en budget.

Victor Arca van Mycotoo is een ontwikkelaar van immersive experiences. Meer informatie: www.mycotoo.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *