Toestaan van tijdelijke bewoning voor vitalisering vakantiepark

In 2018 is uit onderzoek van Ginder gebleken dat gemiddeld 1/3 van de vakantieparken in Brabant niet vitaal meer waren, door onder andere permanente bewoning, criminaliteit en sociale problematiek. De provincie is hier voortvarend mee aan de slag gegaan bij zes (pilot)gemeenten.

Willem Kraanen is als adviseur bij enkele van deze gemeenten aan de slag gegaan. “Een ambitieus project, omdat het echt een integrale aanpak vergt. We hebben te maken met veel verschillende partijen met ieder eigen belangen. Ondernemers, gemeenten, provincie, het Rijk, ambtenaren van Ruimtelijke ordening, Recreatie & toerisme, Veiligheid en het sociaal domein, de brancheorganisatie en in dit geval ook de woningbouwcorporatie.”

“Camping de Eekhoorn in Oosterhout is een mooi voorbeeld van een park waar we momenteel in de herstructureringsfase zitten”, zegt Kraanen die als adviseur nauw betrokken is bij dit project en andere Brabantse gemeenten. Met als doel een aantal verouderde vakantieparken nieuw leven in te blazen. “Om dit park weer vitaal te maken, hebben we geadviseerd in een deel van het park tijdelijke bewoning toe te staan. Er zijn twintig huisjes geplaatst in het park. Die mogen voor maximaal twee jaar bewoond worden door mensen die met spoed een woning zoeken.”

De woningbouwcorporatie is nauw betrokken en selecteert deze bewoners. De huuropbrengst van de grond worden vervolgens geïnvesteerd in de rest van het park. Zo ontstaat er een vliegwielwerking voor het vitaliseren van de gehele camping. Uiteraard is dit een proces van lange adem. Zaken moeten juridisch goed worden vastgelegd, er moet goed worden nagedacht over de precieze plek van de wooneenheden in het park en hoe er gebouwd moet worden. “Maar ik ben trots op het plan dat er nu ligt en wat met alle betrokken partijen en bewoners tot stand is gekomen. Het belangrijkste in dit soort trajecten is om te blijven geloven in een mooie nieuwe ontwikkeling. Ook al lijkt de stip op de horizon soms ver weg. En uiteraard, ieder park is uniek, één park, één plan, maar ik weet zeker dat dit een inspirerend voorbeeld kan zijn voor veel andere parken die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben.”

Met dank aan (auteur): Willem Kranen, leisure adviseur bij Ginder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *