Roompot nog altijd vol vertrouwen op positief oordeel ACM m.b.t. overname Landal

Ruim een jaar geleden, op 17 juni 2021, kondigde Roompot aan dat het Landal GreenParks wilde overnemen. Het is ondertussen erg stil rondom deze deal; op een tussenrapportage op 29 november 2021 na. Vooral de Verenigingen van Eigenaren lijken vertragende factor bij de beoordeling door de ACM.

De voorgenomen overname, de zogeheten ‘concentratie’ van Roompot en Landal, kan alleen plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie en de mededingingsautoriteit ACM. Wat is de actuele status van de overname? Betrokken partijen zoals investeerders, projectontwikkelaars, institutionele beleggers en particuliere beleggers willen weten hoe het ermee staat. Kernvraag luidt dan ook: waarom moet de aanvraag bij de ACM zo lang duren?

Ingewikkelde zaak

Waar staan beide partijen nu zomer 2022?  In december 2021 publiceerde ACM een uitvoerig onderzoek waarin werd geconcludeerd dat  ’de voorgenomen concentratie de mededinging (c.q. concurrentie) zou kunnen belemmeren’. Deze conclusie wordt nader nog aangevuld met de veronderstelling dat de nieuwe partij (na de fusie) de ‘prijzen kan verhogen’ en ‘of er dan nog voldoende concurrentiedruk overblijft’. Beide conclusies in het onderzoek hebben de Europese Commissie er echter niet van weerhouden op 17 april 2022 haar akkoord te geven.

Murco Mijnlieff, woordvoerder  Mededinging en Zorg van ACM: “Uit het onderzoek naar de marktverhoudingen, gepubliceerd op 29 november, is naar voren gekomen dat het een ingewikkelde zaak betreft. We hebben de betrokken partijen daarom gevraagd of zij door wilden gaan. Daar hebben zij positief op gereageerd. Zij hebben daarop besloten om de aanvraag voor een vergunning en nader onderzoek in te dienen. Die procedure loopt nu”.

Roompot reageert op de status van de aanvraag bij monde van Baptiste van Outryve; “We hebben inmiddels met de ondernemingsraden overeenstemming bereikt en verwachten dat er op korte termijn goedkeuring zal komen. We zien op basis van het vooronderzoek geen problemen en hebben het volste vertrouwen in een goede afloop”.

Onderscheidende profilering

Klaas Odink, directeur van Kopare Development BV, is de afgelopen jaren als ontwikkelaar bij meerdere projecten van Landal GreenParks betrokken. Hij stelt: “De ACM wil vanzelfsprekend een weloverwogen besluit nemen. Wij zijn niet afhankelijk van Roompot of Landal en de overname is dan ook niet van invloed op het wel of niet doorgaan van projecten”. Dat de overname gedreven is door aandeelhoudersbelang vindt Odink logisch. “Equity partijen gaan altijd voor het aandeelhoudersbelang. Afhankelijk van de marktpositie die de combinatie krijgt, kan dit van invloed zijn. Al ben ik van mening dat de krapte op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld tekort aan schoonmaakpersoneel) eerder van invloed is op de kwaliteit van de dienstverlening”. Klaas Odink verwacht dat op de lange termijn de keuze van twee merken (Landal en Roompot) gunstig zal uitpakken. “Nu al zien we dat ze beide over een onderscheidende profilering beschikken. Dat verschil zal duidelijker worden”.

Verstrengeling belangen

Samenvattend, wat maakt de aanvraag voor de samenvoeging of concentratie tussen deze marktpartijen in de leisuremarkt zo ingewikkeld? Kort gezegd zit dat in de verstrengeling van meerdere betrokken partijen. Het is niet zo dat twee gelijkwaardige leisure- of retailmerken in de markt hun activiteiten samenvoegen, zoals in de foodretail Albert Heijn en Delhaize. We hebben bij het samengaan van deze leisure-partijen, bijvoorbeeld te maken met enerzijds het verlenen van marketingdiensten door Landal en Roompot aan vakantieparken die in handen van Verenigingen van Eigenaren zijn, anderzijds de merknaam van Landal of Roompot die bij de consument de suggestie wekt dat het park van hun is. Bij Landal GreenParks bijvoorbeeld komt die constructie in de exploitatie redelijk vaak voor.

Deze verstrengelde relatie tussen werkelijke eigenaren en de marketing-partij die de exploitatie zoals verhuur en marketingactiviteiten uitvoert, is in de consumentenmarkt niet zichtbaar. De gast op een vakantiepark ervaart dat hij verblijft op een park van Landal of Roompot en beleeft het als twee gelijkwaardige merken. Met name deze complicerende factor in de zakelijke markt lijkt een vertragende factor bij de aanvraag. De ACM heeft geconcludeerd dat de positie van deze zelfstandige parken (in handen van VvE’s) onder druk kan komen te staan. De VvE’s zijn dan ook kritisch op de overname. Deskundigen verwachten echter dat het de aandeelhouders financieel voordeel zal opleveren en de gast er weinig van zal merken.

Nog even de achtergronden bij deze overname

Twee investeringsmaatschappijen zijn bij deze ‘deal van het jaar’ betrokken, het Amerikaanse Platinum Equity en KKR-investments. De laatste partij had in juni 2020 de Roompot Group overgenomen van het Europese PAI Partners.

Lange adem

De Roompot Group en Landal Greenparks lijken elkaar qua kengetallen prima aan te vullen, zo is met name de gedachte van de financiële wereld. Dat is de drijvende kracht achter de overname. Kijkend naar de harde cijfers is de verwachting dat één plus één drie is. De samenvoeging lijkt synergie op te leveren. Roompot heeft 214 parken en beheert 17.000 vakantieaccommodaties en Landal heeft 120 parken en beheert 15.000 vakantieaccommodaties. Roompot realiseert circa 13 miljoen overnachtingen en Landal ongeveer 11 miljoen. Qua omzet gaat het bij beide partijen om ongeveer 400 miljoen euro.

Bij elkaar opgeteld lijkt de nieuwe organisatie zich te ontwikkelen tot een stevige Europese partij. Zo op het eerste gezicht zijn het ideale partners voorbestemd voor een gezond en gelukkig huwelijk. Maar overnames hebben vaak een lange adem nodig, blijkt in de praktijk.

meer informatie:

www.landal.nl

www.roompot.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *