Hoe organiseer en behoud je een goede bedrijfscultuur?

Hoe bezorg je je gasten de dag (of vakantie) van hun leven? Dat is voor veel bedrijven uit de recreatiesector de doelstelling waarmee ze dagelijks weer open gaan. Je personeel speelt daarin een cruciale rol.

De bedrijfscultuur die de directiekamer bedacht en ontwikkeld wordt, sijpelt niet automatisch door in alle lagen van je personeelsbestand.

Toevallige cultuur versus gecultiveerde cultuur

Er zijn twee soorten bedrijfscultuur: ’toevallige cultuur’ en ‘gecultiveerde cultuur’. Toevallige cultuur ontstaat wanneer een bedrijf geen bewuste inspanning levert om zijn cultuur te ontwikkelen, terwijl gecultiveerde cultuur het resultaat is van gerichte inspanningen om de cultuur te verbeteren. Een bedrijf met een visie werkt actief aan hun bedrijfscultuur door strategieën te ontwikkelen die op de lange termijn positieve resultaten opleveren.

Stappen voor het cultiveren van een sterke bedrijfscultuur

  1. Analyseer het DNA van jouw onderneming: 

Evalueer je huidige bedrijfscultuur en identificeer de sterke punten en verbeterpunten. Dit helpt je om te begrijpen waar je trots op kunt zijn en waar je aan kunt werken om een gezonde bedrijfscultuur te creëren.

  1. Ontwikkel inspirerende kernwaarden:

Brainstorm over de waarden die het fundament van je bedrijfscultuur zullen vormen. Deze kernwaarden moeten zowel het ‘waarom’ als het ‘wow’-effect van je bedrijf weerspiegelen en fungeren als het kompas van je onderneming.

  1. Implementeer en cultiveer de kernwaarden en cultuur:

 Zorg ervoor dat je hele team de kernwaarden begrijpt, toepast en omarmt. Investeer in de ontwikkeling van je medewerkers en zorg ervoor dat de kernwaarden deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten en beslissingen van je bedrijf.

Breng structuur in het verbeteren van je bedrijfscultuur

Ferdi van den Bergh en Ronald Kersseboom van Reboot Specialists ontwikkelden een medewerkers-toerustingsprogramma ‘Goud in Handen’ waardoor managers, teamleiders en medewerkers meer betrokken raken op de visie van het bedrijf en op elkaar. Na een succesvolle introductie in de supermarktsector (link naar de case Jumbo Supermarkten), willen zij ook hun programma uitbreiden naar de recreatiesector.

Ferdi van den Berg: “Ik ben regelmatig betrokken geweest bij positionering en conceptontwikkeling van recreatiebedrijven en weet hoe belangrijk de juiste beleving is in deze sector. Personeel speelt in de recreatiesector een cruciale rol als het gaat om gastbeleving. Maar hoe zet je je medewerkers in hun kracht? Dat is een proces waarin we de hele organisatie trainen; van management tot aan de mensen in het (kampeer)veld. Door dat gezamenlijk op te pakken en te trainen, zorg je er voor dat iedereen de bedrijfscultuur in z’n dna krijgt en dat iedereen dezelfde kant op werkt…”

Meer informatie: www.goud-in-handen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *