Gast wil onbekommerd genieten – ondernemer waakt over de veiligheid

Er zijn maar weinig bezoekers die op vakantie of tijdens een uitstapje nadenken over de risico’s van de speelvoorzieningen. Zij willen onbekommerd genieten van hun uitstapje en gaan er van uit dat uw bedrijf alles goed heeft geregeld. Dat legt extra verantwoordelijkheid bij de exploitant van de speelvoorziening. Hoe goed heb jij alles geregeld?

We vroegen Marc van Ingen van Speelplan om ons van advies te voorzien om ongelukken in speelgebieden zo veel mogelijk te voorkomen.

De grootste slag sla je bij het ontwerp en aanleg

Wie al tijdens de aanleg van de speelzone en aanschaf van speeltoestellen nadenkt over de veiligheid, heeft de eerste slag al gewonnen. Waar moet je als ondernemer op letten in deze fase?

Van Ingen: “Denk bij een goed ontwerpproces o.a. aan de verdeling van doelgroepen; vooral de allerjongste kinderen hebben méér bescherming nodig. Let daarbij niet alleen op de speeltoestellen zelf, maar kijk ook naar de looplijnen tussen de toestellen. Plaats dynamische toestellen, die meer risico’s in zich dragen, vooral aan de rand van een speelzone of met een natuurlijke barrière. Dus plaats bijvoorbeeld schommels, draaitoestellen of kabelbanen nooit centraal in een speelgebied. Diverse speeltoestellen hebben een voorgeschreven obstakelvije valzone. Respecteer de ruimte die je daarvoor nodig hebt.”

Veiligheid kan ook prima samengaan met een aantrekkelijke inrichting. Van Ingen noemt als voorbeeld: “Als een terras aansluit op de speeltuin, dan kunnen de ouders goed zicht houden op hun spelende (kleine) kinderen en tegelijkertijd genieten van al het lekkers dat een vakantiepark of camping hen te bieden heeft. Dat is in het belang van de veiligheid, maar hiermee wordt een speelfaciliteit ook een feestje voor iedereen.”

Bijsturen in het dagelijkse gebruik

Welke adviezen hebben jullie om de gebruikers te wijzen op een veilig gebruik van de speelvoorziening?

Van Ingen: “Laat de allerkleinste kinderen niet alleen spelen als je er geen (toe)zicht op hebt. Grijp in als er iets gebeurt wat je thuis ook niet zou accepteren.”

Wanneer is (ouderlijk) toezicht gewenst?

Van Ingen: “Tot 3 jaar raden we aan om bij je kind te blijven; tot een jaar of 8 a 10 ‘in de buurt blijven’, en vanaf 12 jaar zouden kinderen zelfstandig op ontdekking in een vakantiepark moeten kunnen gaan.”

Risicoloos is onmogelijk. Waar leg je de grens van veiligheid?

Van Ingen: “Wij gaan uit van de stelregel dat speeltoestellen zo veilig moeten zijn als strikt noodzakelijk, en nooit zo veilig als mogelijk is. Een aanvaardbaar risico en ontdekken van de risico’s hoort bij opgroeien en de leercurve van kinderen. Elk kind heeft ‘recht’ op zijn eigen bult en schram.”

Inspectie van de valondergrond

Onderhoud en inspecties beperken risico’s en aansprakelijkheid

Toestellen moeten een certificaat van goedkeuring hebben, regelmatig worden geïnspecteerd, en onderhouden. Daarnaast moeten alle werkzaamheden worden vastgelegd. Met de inwerkingtreding van het nieuwe WAS2023 (de wetgeving voor speeltoestellen) is het beter mogelijk om de juiste betrokken partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Speelplan biedt een basiscursus waarin beheerders wordt geleerd wat de regels en verplichtingen zijn t.a.v. veilige speelplekken. (zie link hier onder: )

Wat kun je eventueel uitbesteden en welke tijdswinst levert dat op?

Van Ingen: “Dit ligt aan je financiële mogelijkheden en menskracht; wanneer er een Technische Dienst aanwezig is die het algehele onderhoud aan een park of camping aanstuurt, is het verstandig deze persoon (personen) op te leiden waardoor dagelijks altijd voldoende inzicht is om de veiligheidsaspecten te kunnen beoordelen en desgewenst aanpassingen te maken. Daarnaast is het nuttig en noodzakelijk om een externe partij de veiligheid van de speelvoorzieningen te laten toetsen, hiermee voldoet u altijd aan de zorgplicht die de wet,- en regelgeving van u eist.”

Van grote speelattracties tot kleinere speelvoorzieningen

Wat zijn de belangrijkste verschillen in het beheer van groot (indoor) speelparken en de kleinschalige speelplekjes op het terrein?

Van Ingen: “Bij een groter areaal is het nog meer van belang om alles goed te documenteren. Beheer je één of enkele speeltoestellen, dan kun je veel werkzaamheden nog wel combineren en registreren.”.

Van Ingen pleit wel voor een gestructureerde aanpak van de veiligheid: “Het is verstandig om de wettelijke zorgplicht te borgen in een daartoe geschikt beheerssysteem. Dit hoeft geen vermogen te kosten en biedt wel op ieder gewenst moment inzicht in de stand van zaken, de beheerskosten en voorkomt ook financiële verrassingen in de vorm van ad hoc vervangingen van speeltoestellen.”


Met dank aan:

Marc van Ingen, speeladviseur bij Speelplan (www.speelplan.nl)

“Wilt u wat meer weten over onze campagne ‘Uw gast veilig – u gastvrij’, ga dan eens het gesprek met ons aan. Wij zijn o.a. aanwezig op de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg (stand 535) van 14 t/m 16 november.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *