Denk ook in de winter aan buitenspeel-activiteiten!

Veel recreatiebedrijven willen niet afhankelijk zijn van het weer en om die reden worden in de winterperiode vooral veel binnenactiviteiten aangeboden. Lilian van den Berg (Kenniscentrum Sport & Bewegen) pleit er, vanwege gezondheidsredenen, voor om kinderen ook in de winter veel buiten te laten spelen.

Foto met dank aan Speelplan – buitenspeel-experts

Van den Berg: “Dat kinderen buitenspelen is allang niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende inrichting van de buitenruimte is de tijd die kinderen buitenspelen flink afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder vaak en minder lang buiten spelen. In de zomermaanden spelen kinderen gemiddeld 17 uur per week buiten; in de koude maanden is dat slechts 8 uur gemiddeld. Verder weten we dat jongens meer tijd aan buitenspelen besteden dan meisjes. En dat kinderen in een stedelijk gebied minder buiten spelen dan kinderen in niet-stedelijke gebieden.

In de winter is naar buiten gaan een extra uitdaging. Het is koud en nat, wat de drempel verhoogt. Slecht weer is een van de belangrijkste belemmerende factoren. Andere factoren die veel genoemd worden zijn een voorkeur voor andere speelmogelijkheden zoals gamen, te veel verkeer, te weinig speelplekken en te weinig andere kinderen om mee te spelen. Ook vinden ouders buitenspelen minder veilig.

Buiten spelen kent veel positieve effecten. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid van kinderen in het algemeen en specifiek op de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Kinderen kunnen door buiten spelen goed leren bewegen. Ook heeft het een positief effect op het zicht van kinderen: door veel dichtbij te kijken, kan er bijziendheid ontstaan.

Daarnaast kunnen kinderen sociale vaardigheden oefenen. Het blijkt dat kinderen in bewegingssituaties beter emoties van anderen kunnen inschatten, ze sterker in hun schoenen staan en beter conflicten kunnen oplossen. Ook heeft buitenspelen een positieve invloed op het welbevinden van kinderen. Ze kunnen zich los maken van school of het gezin, ze ervaren de omgeving, kunnen hun hoofd leeg maken en samen spelen of juist even alleen zijn. Er zijn geen regels of verwachtingen waaraan ze moeten voldoen.

Pedagogisch professionals en begeleiders in de kinder- en buitenschoolse opvang kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren en organiseren van buitenspelen. Het blijkt dat het loont om te investeren in buitenspelen. Zij hebben de inhoudelijke en pedagogische vaardigheden om kinderen plezier te laten beleven met buitenspelen. Zorg ervoor dat de activiteiten aansluiten bij het niveau en de interesse van de kinderen, zorg voor variatie in bewegen en dat kinderen nieuwe vaardigheden kunnen ontdekken. Overweeg om zelf setjes geschikte kleding voor de kinderen aan te schaffen, neem buitenspelen op in je beleid en informeer ouders.

Campagnes zoals Hartje Winter dragen eraan bij dat buitenspelen weer meer vanzelfsprekend wordt.”

Meer informatie: www.kenniscentrumsportenbewegen.nl

Buitenspeelcampagne Hartje Winter

Met het landelijke buitenspeelprogramma Hartje Winter, boordevol activiteiten en spelvormen hoopt IVN kinderopvanglocaties inspiratie én een zetje in de rug te geven ook in de Winter naar buiten te blijven gaan. De publiekscampagne is van start gegaan op 10 januari 2022.

Inmiddels is de aanmeldperiode voor locaties die willen aanhaken bij ‘Hartje Winter 2022’ verstreken. Je kan jouw locatie(s) wel alvast aanmelden voor Hartje Winter 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *