De comeback van Vakanties in eigen land

Onderzoeker Kees van der Most ziet voor ‘de jaren 20’ van deze eeuw een revival van de Vakantie in eigen land. Dat heeft niet alleen met de coronacrisis te maken, maar ook met diverse andere maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Van der Most gaf op 9 maart, tijdens het online congres ‘Vakantiepark van de toekomst’ inzichten in de fact-based ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.

Van der Most: “De afgelopen decennia is het aandeel binnenlandse vakanties op de Nederlandse vakantiemarkt alleen maar gedaald. Werden in 1980 nog 60% van alle vakanties in eigen land doorgebracht; in 2019 is dat teruggelopen naar 44% (bron: CVO). Met name door de gestegen welvaart en het goedkoper worden van vliegvakanties kregen buitenlandse vakanties een boost. Toch lijkt er een omslag te komen in het almaar dalende aandeel van eigen land. Volgens de Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030 van Trends & Tourism zullen binnenlandse vakanties het komende decennium een revival laten zien. En dat komt niet eens zo zeer door de coronacrisis. Het is een trend die al voor de coronacrisis aan het opkomen was. De coronacrisis versterkt de ontwikkeling eigenlijk alleen maar.”

Zeven redenen voor revival van binnenlandse vakanties

In de toekomstvisie worden de volgende zeven redenen genoemd voor de verwachte groei van binnenlandse vakanties:  

  1. Groei korte vakanties: De Nederlandse vakantiemarkt zal de komende jaren – na herstel van de coronacrisis – beperkt kunnen groeien. De groei zal daarbij vooral in korte vakanties zitten. Uit onderzoek is bekend dat deze korte vakanties vooral dichtbij huis worden doorgebracht.  
  2. Groeiend aantal 65+-ers: Het aantal senioren zal de komende tien jaar flink in aantal groeien. Volgens prognoses van het CBS met maar liefst 1 miljoen. Vooral het aantal 65+-ers zal toenemen. Een interessante doelgroep met tijd, geld en bereidheid om dat aan vakanties uit te geven. 65+-ers gaan volop naar het buitenland, maar uit onderzoek is bekend dat deze groep relatief veel voor eigen land kiest.
  3. Grotere kans op mooi zomerweer: Lekker zomerweer is voor veel Nederlanders een argument om voor een buitenlandse vakantie te kiezen. De grotere kans op mooi zomerweer in Nederland (als gevolg van klimaatverandering) werkt in het voordeel van eigen land. Al gebied de eerlijkheid natuurlijk te zeggen dat er op dit punt nog geen vastigheid is en de verschillen van jaar tot jaar groot kunnen zijn.
  4. Duurzaamheid wint aan belang: Klimaatverandering zal ook op andere punten een steeds grotere impact op het vakantiegedrag krijgen. Zo mag verwacht worden dat vliegen door onder meer belastingen/heffingen en gebruik van duurzame brandstoffen duurder wordt. Tegelijkertijd zal het aandeel Nederlanders dat in hun keuze van vervoer en bestemming bewust rekening houdt met milieu/klimaat toenemen. Dichtbij vakanties kennen een lagere footprint, wat binnenlandse vakanties aantrekkelijk maakt.
  5. Opkomst van elektrische auto: In 2030 zal volgens ramingen van de ANWB zo’n 25 à 30% van de auto’s elektrisch zijn. De beperktere actieradius van elektrische auto’s zal voor autovakantiegangers een stimulans vormen om dichterbij huis op vakantie te gaan.
  6. Nieuwe verblijfsconcepten: De laatste jaren zien in eigen land veel innovaties het licht; vooral in de verblijfsrecreatieve sector. Deze maken het binnenlandproduct hipper en trekken daarmee ook nieuwe doelgroepen. Voorbeelden: strandhuisjes, tiny houses, pop-up campings e.d.
  7. Beter imago van een vakantie in eigen land: Werd je vroeger wat meewarig aangekeken als je in eigen land op vakantie ging (poor men’s holiday); dit imago begint te verdwijnen.  Nederlanders worden zich meer bewust van de aantrekkelijkheid van eigen land. De coronacrisis en campagnes als ‘Hier moet je zijn’ en ‘Welkom terug in Nederland’ versterken.

Bij lange zomervakanties blijft buitenland dominant

Van der Most voorziet dat de reisdrang van Nederlanders zeker nog niet is uitgedoofd: “Bovenstaande punten bieden een mooi perspectief voor ondernemers en regio’s die zich richten op binnenlandse vakanties. Veranderingen zullen echter geleidelijk gaan. Optimisten die denken dat binnenlandgangers door de positieve ervaringen van afgelopen zomer in 2021 weer automatisch voor eigen land zullen kiezen komen bedrogen uit. De aantrekkingskracht van het buitenland blijft – zeker voor lange zomervakanties – groot. Dat blijkt wel uit grootschalig onderzoek dat Trends & Tourism in december 2020 deed naar vakantieplannen/intenties voor de zomer van 2021. De overgrote meerderheid van de Nederlanders gaf in dat onderzoek aan de komende zomer – als het even kan – weer gewoon naar het buitenland te willen gaan.”


Met dank aan: Kees van der Most – fact based onderzoeker bij Trends & Tourism

De Analyse van de opkomst van binnenlandse vakanties is slechts een onderdeel van het uitgebreide rapport Toekomstvisie Nederlandse Vakantiemarkt 2030 (te bestellen op de website)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *