Trends over personeel op de werkvloer ook relevant voor de recreatiesector

Betrokkenheid van je personeel blijft een cruciale factor voor succes in de recreatiesector. Het internationale onderzoeksbureau Gallup doet onderzoek naar trends in personeelszaken. Op dit moment, is vooral de hoge stress een factor die van grote invloed is. Ferdi van den Berg, van coachingsbureau ‘Goud in Handen’ maakt een vertaalslag naar de recreatiesector.

Kernbevindingen uit het Gallup-rapport

Gallup classificeert werknemers op basis van drie betrokkenheidsniveaus:

  • Betrokken: Deze werknemers zijn gemotiveerd, proactief en essentieel voor het succes van de organisatie.
  • Niet Betrokken: Ze zijn aanwezig maar niet volledig geïnvesteerd en dragen hun tijd bij, maar missen enthousiasme.
  • Actief Niet-Betrokken: Deze groep is ontevreden en kan mogelijk een disruptieve invloed hebben op een productieve werkomgeving.

Verschuivingen in vier Jaar:

  • Niet-Betrokken: Daalde van 14,39% in 2018 naar 8,57% in 2022.
  • Niet Betrokken: Steeg licht van 73,49% in 2018 naar 77,15% in 2022.
  • Betrokken: Nam toe van 12,12% in 2018 naar 14,27% in 2022*.

*Opmerking: Hoewel de stijging in betrokkenheid in 2022 veelbelovend is, moet worden opgemerkt dat deze data komt na een wereldwijde pandemie, die mogelijk de perspectieven van werknemers op het werk heeft beïnvloed.

De rol van leiderschap

Goed leiderschap is essentieel voor het vormen van een positieve organisatiecultuur en daarmee voor het verhogen van werknemersbetrokkenheid. Werknemers geven in onderzoek regelmatig aan dat zijn niet weggaan om hun werk, maar om hun leidinggevende. Problemen in de cultuur kunnen zich uiten als een afnemende merkidentiteit, verminderde klantbetrokkenheid of het falen van leiderschapsinitiatieven. Leiders kunnen betrokkenheid bevorderen door heldere communicatie, het bieden van professionele ontwikkelingskansen en het welzijn van werknemers serieus te nemen.

Ruimte voor verbetering en alarmbellen

Hoewel het aantal actief niet-betrokken werknemers is afgenomen, toont de lichte toename in het percentage ‘niet betrokken’ werknemers aan dat er nog steeds ruimte voor verbetering is. Dit zou gezien kunnen worden als een alarmbel, een indicatie dat werknemers nog niet volledig hun plek vinden in hun werk of de organisatie. Dit kan leiden tot problemen als verminderde productiviteit, moeite met het aantrekken van toptalent en een dalende klanttevredenheid.

Conclusie

Het recente Gallup-rapport toont aan dat er een positieve trend lijkt te zijn in betrokkenheid van medewerkers. De cijfers van 2023 zullen dit later aanscherpen. Goed leiderschap blijft een sleutelfactor voor werknemersbetrokkenheid. In een tijd van verandering en herstel is het voor de vrijetijdssector essentieel om deze lessen ter harte te nemen.

Bron en meer informatie: Gallup Rapport – State of the Global workplace


Met dank aan (auteur):

Ferdi van den Berg, van Goud in Handen

“Goud in Handen biedt op maat gemaakte oplossingen voor bedrijven die een betrokken bedrijfscultuur willen bevorderen. Ze richten zich op het uitrusten van leiders met de nodige tools om een effectieve cultuurverandering te bewerkstelligen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *