Benchmark boekingen vakantieparken; met een blik op de zomervakantie

Hebben de verlenging van het negatieve reisadvies van Duitsland en het slechte weer impact gehad op de prestaties van Hemelvaart en Pinksteren? En hoe zit het met de reserveringen voor de aankomende zomervakantie: wat zijn de prestaties ten opzichte van 2020 en zijn er annuleringen als gevolg van de zogeheten ‘schaduwvakanties’ waarneembaar?

Hoe staat het op dit moment met de prestaties van 2021 voor de Nederlandse recreatieondernemer? In dit blog blikken we terug op de resultaten van Hemelvaart en het Pinksterweekend en kijken we vooruit naar het zomerseizoen van dit jaar. Wat is de huidige stand van zaken, hoe verhouden de gegevens zich ten opzichte van de zomer in 2020 en zien we nu al de impact van de mogelijke annuleringen als gevolg van de schaduwvakanties?

Prestatie Hemelvaart kent grote regionale verschillen

Vorig jaar waren de recreatiebedrijven tijdens Hemelvaart (bijna) volledig gesloten. Om deze reden hebben we de cijfers in deze update vergeleken met de prestaties van Hemelvaart in 2019. Uit dit vergelijk kunnen we drie conclusies trekken:

  1.     Hemelvaart 2021 kende een betere bezetting en een hogere gemiddelde nachtprijs dan in 2019
  2.     Het aantal Duitse gasten lag in 2021 gemiddeld 70% lager dan in 2019 terwijl het aantal Nederlandse gasten bijna 80% hoger ligt
  3.     De prestatie van Hemelvaart kent grote regionale verschillen; vooral de kustgelegen recreatiebedrijven hebben een minder goede Hemelvaart achter de rug. Deze bedrijven zijn voor een veel groter deel afhankelijk van de Duitse gasten dan de bedrijven in het binnenland. Bij alle bedrijven is de procentuele terugloop van de Duitse gasten en procentuele toename van de Nederlandse gasten even groot. In absolute zin zijn de kustgebonden bedrijven echter niet in staat gebleken om de afname in Duitse gasten te compenseren. Als gevolg hiervan kennen deze bedrijven dit jaar een afname in het aantal reserveringen van 10%, met een bijbehorende omzetdaling van 13% ten opzichte van 2019. De binnenlandse bedrijven hebben wel weten te profiteren van de toename in Nederlandse gasten, met een stijging in het aantal reserveringen van 13% met een omzetstijging van 15% ten opzichte van 2019. We zien voor deze periode geen extreme prijsverhogingen, enkel een verhoging conform CPI.

Een belangrijke verklaring voor deze toename zijn de Corona-annuleringen van 2020 die voor een deel naar Hemelvaart 2021 zijn omgeboekt. In onderstaande afbeelding is te zien dat een bovengemiddeld aantal Hemelvaartboekingen reeds in voorgaande jaren zijn gemaakt:

Matige prestaties voor het Pinksterweekend

Voor Pinksteren 2021 zien we in grote lijnen dezelfde trend als bij de prestaties van Hemelvaart: de Duitse gast annuleert in grote getale, terwijl het aantal Nederlandse gasten dat het Pinksterweekend in eigen land doorbrengt aanzienlijk hoger ligt dan in 2019. Wat hier echter opvalt, is dat de toename van de Nederlandse gasten veel lager is dan tijdens Hemelvaart. Waarschijnlijk speelt het slechte weer hier een belangrijke rol, waardoor Pinksteren 2021 15% slechter presteert dan Pinksteren 2019.

Op weg naar een zonnige zomer

Het zomerseizoen 2020 is voor de meeste recreatieondernemers een erg goed seizoen geweest. Corona annuleringen van het voorseizoen zijn naar de zomer doorgeschoven en gasten die normaal gesproken naar het buitenland gaan hebben hun vakantie in Nederland geboekt.

Voor de zomer van 2021 zien we wederom betere resultaten dan de zomer van 2020: recreatiebedrijven die in 2020 reeds een zeer goede bezetting hadden, presteren dit jaar nóg beter. Bedrijven die vorig jaar net niet volledig volgeboekt waren, raken dit jaar wellicht wél volgeboekt. Daarnaast zien we dat de meeste bedrijven een prijsverhoging hebben doorgevoerd die hoger ligt dan de inflatie, waardoor de recreatiebedrijven gemiddeld een plus van bijna 12% boeken.

Privésanitair = volgeboekt!

Veel campingeigenaren hebben het afgelopen jaar privésanitair units geplaatst, met als doel dat de campinggast niet afhankelijk is van de strenge regels met betrekking tot het gebruik van het gemeenschappelijke sanitair. Ondanks het feit dat deze specifieke regels voor 2021 gelukkig niet meer gelden, worden de plaatsen met privésanitair ook voor 2021 zeer goed geboekt. Met als resultaat dat er voor het hoogseizoen bijna geen kampeerplaats met privésanitair meer te vinden is.

Schaduwvakanties

Op dit moment worden de verschillende coronabeperkingen in sneltreinvaart afgebouwd. Ook de maatregelen ten aanzien van vakanties in het buitenland worden aanzienlijk versoepeld. De angst dat deze versoepelingen zullen leiden tot het massaal annuleren van de Nederlandse boekingen lijkt tot op dit moment (nog) ongegrond: er is op dit moment geen significante toename in het aantal annuleringen ten opzichte van 2020 waarneembaar.

Aantoonbaar meer omzet door effectief prijsbeleid

Dit jaar is het nog lastiger dan normaal om te voorspellen hoe de boekingen de rest van het jaar gaan lopen. Echter zien we met de huidige trend dat er, net als vorig jaar, schaarste zal ontstaan. Dit geeft jou als recreatieondernemer de mogelijkheid nog eens kritisch naar je prijzen te kijken.Met dank aan (Auteur): Pascal Veltink is als Consultant bij Stratech verantwoordelijk voor zowel de commerciële ondersteuning als de ondersteuning en het advies omtrent onze software en hierdoor een waardevolle specialist voor onze klanten.

Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie

Met de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie heb je inzicht in je eigen prestaties ten opzichte van vorig jaar én van de markt op het gebied van vele miljoenen aan omzet, bezettingsgraad en gemiddelde prijs per nacht.

Met behulp van de Benchmark kun je zien of jouw recreatiebedrijf echt goed presteert en stelt je in staat de behaalde resultaten in het juiste perspectief te plaatsen. Door deze inzichten kun je betere en onderbouwde beslissingen nemen. Op basis hiervan kun je:

  •     Marketingbudget op het juiste moment inzetten
  •     Meer rendement uit je accommodaties halen
  •     Hogere bezettingsgraad realiseren
  •     Meer omzet genereren

Meer informatie: www.stratech.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *